Top 3 goede voornemens met DISC

top 3 goede voornemens

Wil je je gedrag (een gewoonte) veranderen? In dit artikel vind je een top 3 goede voornemens per DISC stijl. Veranderen gaat meestal niet ineens, maar stap voor stap. Met vallen en opstaan word je wijzer.

Top 3 goede voornemens per DISC-stijl:

Als suggestie dan 🙂

D-stijl

 1. Stel je wat tactvoller op. Iets diplomatieker zo nu en dan kan geen kwaad.
 2. Neem de tijd voor anderen.
 3. Sta open voor een andere mening. En wat minder ongeduldig. Sommige mensen of situaties gaan nou eenmaal minder snel.

I-stijl

 1. Hou je af en toe wat meer op de achtergrond. Niet alleen maar aan het woord, laat anderen hun verhaal ook doen.
 2. Wees wat minder chaotisch.
 3. Zoek soms de confrontatie juist eens op.

S-stijl

 1. Stel je wat meer op de voorgrond en cijfer je niet altijd weg.
 2. Zie kritiek als een kans om te groeien en het gesprek aan te gaan.
 3. Stel je grenzen en zeg eens nee. Je kunt iedereen altijd wel helpen maar denk af en toe ook aan jezelf.

C-stijl

 1. Stel je wat meer open op en maak contact met anderen.
 2. Durf fouten te maken. “Goed is het nieuwe perfect!”
 3. Neem af en toe ook het initiatief en laat enthousiasme zien.

Willen in plaats van moeten 

Motivatie is DE voorwaarde voor verandering

Pas als je voldoende gemotiveerd bent zal de veranderingen pas duurzaam zijn. Dit heet intrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie, motivatie van buitenaf, werkt vaak maar van korte duur.

Het “Stages of Change” model van Prochaska , is zeer bruikbaar daar waar een gedragsverandering nodig is. Het kan worden toegepast bij personen, maar ook binnen teams. Dit model beschrijft 5 fasen die doorlopen worden om gedrag/ gewoontes te veranderen.

Ontkenning (fase 1)

“Problemen en/of veranderen, hoezo?” Hij ontkent het of ziet de noodzaak nog niet om er mee aan de slag te gaan. Hij wil (nog) niet veranderen. Anderen zien dit vaak wel maar de persoon in kwestie zal zijn eigen probleemgedrag in eerste instantie ontkennen. “Er is niets aan de hand”, “Ik kan er niets aan doen” of “Ik ben niet verantwoordelijk”.  Er is veel weerstand om te veranderen.

Voorbeeld: Een inspirator die over de details heen walst en anderen geen ruimte geeft om mee te denken. Of de perfectionist die niet in wil zien dat zijn werkstress mede veroorzaakt wordt door zijn eigen controledwang.

Erkenning (fase 2)

“Oké vervelend, wat kan ik er aan doen en hoe?” In deze fase is iemand zich bewust dat hij misschien wel een probleem heeft en hier zelf verantwoordelijk voor is. Hij wil wel veranderen maar weet alleen nog niet hoe. “Er is wat aan de hand en ik ben mede verantwoordelijk.” Men heeft een begin gemaakt verantwoordelijkheid te nemen over het eigen gedrag maar staat nog sceptisch tegenover het eigen kunnen om te veranderen. Dit is de fase waarin men vaak hulp gaat zoeken.

Verkenning (fase 3)

Er worden concrete plannen gemaakt om iets aan zijn gedrag te gaan doen. “Ik kan het anders gaan doen en ik denk erover na hoe.” Hij staat er positief tegenover en verwacht dat het wat gaat opleveren.

Actie (fase 4)

“Ik pak mijn verantwoordelijkheid en verander mijn gedrag of gewoontes waardoor ik een beter resultaat krijg.” Zonder actie geen resultaat! Gaande weg ervaart hij wat wel en wat niet werkt.

Volhouden (fase 5)

“Repetition is the mother of all learning” <Zig Ziglar>

Nieuw gedrag moet een gewoonte gaan worden anders bestaat het risico van een terugval. Herhaling is dus het recept. 7,14, 21keer herhalen 3 maanden lang. Belangrijk is dat men zichzelf blijft belonen voor het nieuwe gedrag. Focus op het positieve resultaat, anders bestaat het risico op een terugval.

Terugval

Ken je de uitspraak?  “2 stappen voorwaarts en 1 stap terug” Een terugval kan dus onderdeel uitmaken van dit veranderproces. Laat je niet ontmoedigen en doorloop de fases gewoon opnieuw. Sla fase 1 dan wel alsjeblieft over.

Succes met alle goede voornemens!

Zin in een DISC teambuilding training?

Samen met mijn collega Patrick Schriel organiseer ik regelmatig teambuilding/teamtrainingen met DISC. Check voor meer informatie onze gezamenlijke site: teambuildingmetdisc.nl