Berichten

Van probleem naar uitdaging!

Met de aardappeltheorie

Iedereen heeft er wel eens mee te maken. Je doet iets met volle overgaven, maar je weet dat het beter zou kunnen. Je probeert van alles en doet je uiterste best, maar het wil niet lukken. Hoe kun je het probleem nu oplossen? Vaak verzin je dan allerlei dingen, waarom het niet lukt of niet zal gaan lukken. Je baseert dit op de dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. Het zit in je overtuiging.

Het gaat erom dat je anders kijkt naar het probleem en je focus (aandacht) verlegd. Als het ware moet je door het probleem heen kijken om de juiste oplossing te vinden. Van probleem naar uitdaging!

Als je altijd doet wat je gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt.

Voorbeeld:

Je doelstelling is 10 opdrachten van €1000,- in de maand scoren, maar feitelijk scoor je er maar 7 van €800,- in de maand. Verschil van €4.600,- in de maand.

Stel: De aardappel is het probleem en met je rietje (de oplossing) moet je door de aardappel heen. Je wilt graag je doelstelling halen.

Het zal je dan nooit lukken om met je rietje door de aardappel heen te komen zolang je blijft kijken naar het probleem en steeds maar blijft doen wat je altijd al gedaan hebt zul je je score nooit verbeteren. Uiteindelijk levert het een hoop frustratie op en heeft het een negatieve invloed op je zelfvertrouwen. Want als je met het rietje de aardappel tegenkomt trek je je terug. Je voelt de weerstand en je kijkt nog steeds enkel naar het probleem. Eerst zul je van het probleem een uitdaging moeten maken.

Stel: De aardappel is nu de uitdaging geworden. Nog zul je zien dat je niet helemaal door de aardappel heen komt. Je wilt er nu doorheen, maar baseert je oplossing nog altijd op wat je in het verleden hebt gedaan.

Nu komt er nog een aspect bij en dat is aandacht. Door je aandacht te richten op het eindresultaat, dus in dit geval je focus ligt onder de aardappel, zal je zonder al te veel kracht in een vloeiende beweging dwars door de aardappel heen gaan met je rietje.

Conclusie

Maak van je probleem een uitdaging en richt je op het eindresultaat!

Check ook de andere artikelen op mijn site:

Gelukkig zijn
Gedrag is voorspelbaar
DISC expert
D-stijl Dominant en rood
I-stijl Interactief en geel
S-stijl Stabiel en groen
C-stijl Consciëntieus en blauw
DISC model
DISC profiel
DISC teambuilding
Breng je team in kaart met DISC