DISC is geen test

DISC temperament

Als DISC geen test is wat is DISC dan wel?

Eind jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston het DISC model. Hij observeerde mensen en maakte onderscheid tussen gedragseigenschappen van mensen. Op basis van wat hij zag, beschreef hij vier temperamenten.  DISC helpt om te kunnen herkennen hoe mensen:

 1. Omgaan met problemen en uitdagingen = Dominant
 2. Omgaan met anderen en hoe ze beïnvloeden = Interactief
 3. Omgaan met veranderingen en tempo = Stabiel
 4. Omgaan met regels, afspraken en beperkingen = Consciëntieus

DISC is geen test. Mensen verschillen dus van elkaar. Dat houdt niet in dat het ene gedrag beter is dan het andere. Er is geen sprake van goed of fout. De manier waarop we naar een bepaalde situatie kijken en hoe we ons gedragen in verschillende situaties zegt iets over verschillende temperamenten. Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier bovenstaande temperamenten. Er is echter bij iedereen één temperament dat overheerst en de meeste invloed heeft op ons gedrag. Dit noemen we primair temperament. Dit wordt in meer of mindere mate ondersteund door de overige drie. Het gaat om de volgorde van de verschillende temperamenten.

DISC vergroot de kennis van gedrag, helpt communicatie te verbeteren, vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten.

Succesvol zijn

Succesvolle mensen kennen en begrijpen zichzelf en weten hoe zij zich het best kunnen gedragen in verschillende situaties. Zij kennen hun kwaliteiten maar ook hun valkuilen in communicatie met anderen. Zij zijn in staat hun omgeving te observeren en hun gedrag aan te passen aan de omstandigheden en omgeving.

Hoe gedrag is opgebouwd

Het gedrag van mensen is opgebouwd over twee assen.

De horizontale as (DIRECT/INDIRECT) is het meest zichtbare deel van ons gedrag. Het geeft de snelheid en kracht aan waarmee iemand communiceert. Je kunt het vergelijken met je gaspedaal. Ben je meer direct (extravert) dan vertel je graag over wat je aan het doen bent of gedaan hebt. Je geeft sneller antwoord en ben je verbaal, en ook qua lichaamshouding, meer op de voorgrond aanwezig. Ben je meer indirect (introvert) dan ben je wat meer op zoek naar zekerheden, informatie en kaders. Je handelt wat bedachtzamer, rustiger en denkt liever rustig na voordat je antwoord geeft.

De verticale as (TAAKGERICHT/MENSGERICHT) geeft aan op welke basis je je beslissingen neemt. Ben je meer taakgericht (controlerend) dan laat je je meer leiden door feiten en argumenten. Ben je meer mensgericht (relaterend) dan beslis je meer op basis van gevoel en zal je eerder de ander vertrouwen.

Combineer je beide assen dan krijg je de 4 basis temperamenten van DISC: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus, ieder met zijn eigen kleur.

Rood – Dominant temperament

 • Gedrag: Zelfverzekerd, houdt van confrontaties, resultaat gericht, neemt snel beslissingen, goede onderhandelaar, assertief, resultaat gericht, ongeduldig, komt snel tot de kern en neemt graag risico’s.
 • Valkuil: Dicteren en te direct communiceren en hierdoor arrogant en bot overkomen.
 • Lichaamstaal: Houdt afstand, stevige handdruk, direct oogcontact, gecontroleerde gebaren.
 • Intonatie: sterk, luid en duidelijk, overtuigd, direct.

Geel – Interactief temperament

 • Gedrag: Enthousiast, liever praten dan luisteren, gevoelig voor trends/imago, neemt beslissingen op gevoel, is goed van vertrouwen, meestal positief en optimistisch, heeft een hoog tempo, is in voor nieuwe ideeën en ervaringsgericht.
 • Valkuil: Te veel praten en anderen niet aan het woord laten.
 • Lichaamstaal: Komt dichterbij, gebruik aanraking, relaxed, humor, vriendelijk oogcontact en gebruikt expressieve gebaren.
 • Intonatie: Enthousiast en energiek, emotie in de stem, vriendelijk en stimulerend.

Groen – Stabiel temperament

 • Gedrag: Heeft een vriendelijke uitstraling, is een luisteraar, servicegericht, stelt beslissingen nemen uit, bescheiden, attent, meegaand, sensitief voor gevoelens van anderen, observeert en reflecteert.
 • Valkuil: Zichzelf wegcijferen.
 • Lichaamstaal: Relaxed, methodisch, leunt achterover, maakt vriendelijk oogcontact en gebruikt bescheiden gebaren.
 • Intonatie: Warm, zacht, kalm, laag volume.

Blauw – Consciëntieus temperament

 • Gedrag: Betrouwbaar en zorgvuldig, gericht op kwaliteit en service, objectief, luistert kritisch, neemt beslissingen weloverwogen, formeel, is wat afstandelijk, is feitelijk, heeft oog voor detail, eerst zien dan geloven.
 • Valkuil: Perfectionisme en te kritisch.
 • Lichaamstaal: Houdt afstand, ferme houding, direct oogcontact, geen gebaren.
 • Intonatie: Gecontroleerd, direct, doordacht, monotoon.

Volgorde

Je bent altijd een combinatie van alle 4 de temperamenten. Het is de kunst op te weten wat jouw volgorde is. Welk temperament is bij jou het meest aanwezig en welke het minst? Wat levert het meeste energie op en waar loop je op leeg? Deze volgorde is bepalend voor hoe je jezelf aanpast aan je omgeving.

Stel jouw volgorde is: DCSI (Pionier)

Het eerste wil je de WAT-vraag beantwoord hebben. Wat is de richting, het doel? Daarna is het belangrijk om feiten en argumenten te vinden die je antwoord geven op de WAAROM-vraag. Daarna wil je antwoord op de de HOE-vraag. Je wil instructie over hoe de taak uitgevoerd kan worden. Als laatste wil je antwoord op de WIE-vraag en zoek je erkenning om anderen te kunnen beïnvloeden.

Hoe zie en meet je iemands DISC stijl?

Door met bovengenoemde informatie goed te kijken en luisteren naar mensen kun je hun eerste temperament prima achterhalen. Je kunt DISC ook meten met een DISC profiel in de vorm van een (online) vragenlijst. Ieder temperament uit dit profiel is even belangrijk. Niet alleen de hoogst scorende, maar ook de laagst scorende temperamenten geven informatie.

Zelf maak ik gebruik van het DISC profiel van Q4 Profiles. Het Q4 Persoonlijke Stijl DISC Profiel is een gevalideerd instrument, en als enige DISC profiel geoptimaliseerd naar de Nederlandse taal en culturele maatstaven.

Zelf ervaren

Zou je zelf een Q4 DISC Profiel willen maken? Dat kan. Check deze pagina, laat je gegevens achter en ontvang een inlogcode.

Bron: Q4Profiles

Meer informatie over DISC: