Basisbehoeftes van een Consciëntieus (Blauw) temperament

Basisbehoeftes consciëntieus temperament

De basisbehoeftes van een Consciëntieus (Blauw) temperament

Hieronder staat beschreven wat de basisbehoeftes zijn van een stabiel temperament volgens het DISC model.

Wat is DISC?

Het DISC model zegt iets over onze basisbehoeftes als mens. Deze behoeftes, of gedragsstijlen, hebben invloed op de manier waarop wij ons gedragen, hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en hoe wij naar anderen kijken.

DISC kent vier fundamentele temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier de temperamenten. Er is echter vaak één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten.

Waar de C-stijl van DISC voor staat

Bedachtzaam tempo en stuurt op feiten = Indirect & Taakgericht = Consciëntieus en blauw

De vier DISC stijlen/temperamenten:Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De C-stijl uit deze analyse (Consciëntieus) meet hoe wij omgaan met regels gesteld door derden.

De C-stijl karakteriseert het verlangen naar orde, precisie en accuraat handelen. Hoge C’s volgen regels en procedures. C’s vinden S’en aardig en doen graag routinewerk. Zij zijn meer accuraat en precies dan S’en, maar werken minder gestaag, accepteren autoriteit, zijn gevoelig en reageren slecht op confrontaties. Behandel hoge C’s “Low Key”. Zo niet, dan kunnen zij een grote wrok opbouwen. Veel C’s zijn accountant, ingenieur, wetenschapper, bankier etc.

Basisbehoeftes van een Consciëntieus (Blauw) temperament

Hieronder vind je de basisbehoeftes van een Consciëntieus kernpatroon. Het is erg belangrijk om tijd en ruimte te vinden om tegemoet te komen aan deze basisbehoeftes. 

 • Voelt zich prettig in de rol van observant en vergaart liever informatie voordat relaties worden aangegaan. 
 • Voelt zich prettig als anderen het initiatief nemen in sociale omgang. 
 • Vindt het belangrijk om discreet en tactvol te kunnen zijn en vermijdt daarom het bespreken van gevoelige, persoonlijke kwesties. 
 • Geeft de voorkeur aan een serieuze en wantrouwende houding ten opzichte van anderen en schenkt pas vertrouwen als anderen zichzelf hebben bewezen. 
 • Laat liever niet zichzelf zien. Laat pas meer van zichzelf zien in een vertrouwde setting die veilig aanvoelt. Is van nature op zijn of haar hoede als zelfbescherming. 
 • Geeft de voorkeur aan samenzijn met vertrouwde vrienden die hebben laten zien dat ze de vriendschap waard zijn. 
 • Neemt het liefst deel aan georganiseerde activiteiten die aansluiten bij persoonlijke interesses. 
 • Wil graag meer weten van dingen of zaken, zeker als deze zijn of haar natuurlijke nieuwsgierigheid prikkelen. 
 • Praat het liefst over feiten, niet over gevoelens.
 • Geeft de voorkeur aan conflictvrije omgevingen en relaties.

Wat geeft energie

Iemand met het stabiel temperament krijgt energie van:

 • Tijd om na te denken
 • Het juiste kunnen doen
 • Onderzoeken en analyseren
 • Alleen zijn
 • Controleren en checken
 • Voorbereiden
 • Niet hoeven delen van gevoelens
 • Gedetailleerd zijn
 • Formele, zakelijke omgeving

Wat kost energie

Iemand met het stabiel temperament verliest energie van:

 • Fouten niet kunnen voorkomen
 • Onvoorbereid, zonder planning of structuur dingen doen.
 • Impulsief beslissen
 • Bluffen en beloften maken die niet kunnen worden nagekomen
 • Steeds mensen in de buurt, niet kunnen terugtrekken
 • Intense en emotionele gesprekken of contacten
 • Informele, spontane omgeving
 • Blind vertrouwen geven

De andere temperamenten: Dominant, Interactief en Stabiel

Meer informatie over de basisbehoeftes van de andere temperamenten kun je hieronder vinden:

DISC: Basisbehoeftes van een dominant temperament
DISC: Basisbehoeftes van een interactief temperament
DISC: Basisbehoeftes van een stabiel temperament

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw en/of je organisatie kan betekenen. Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Terug naar DISC pedia S-Stijl