Welke DISC stijl heeft onze nieuwe medewerker

DISC in kaart gebracht

Hoe weet je of de nieuwe medewerker past bij de organisatie?

Binnen de organisatie wegen persoonlijkheidseigenschappen vaak zwaarder dan ‘het papiertje’ zelf. De spanningen kunnen in teams soms hoog oplopen als een van de medewerkers zich totaal anders gedraagt en daarmee de sfeer op de afdeling onder druk zet. Er ontstaan (ongemerkt) eilandjes en dat komt de sfeer EN de productiviteit op de afdeling niet ten goede. Spanningen nemen toe, problemen worden niet uitgesproken en soms leidt dat zelfs tot onnodige ziekteverzuim.

Kun je er tijdens een sollicitatiegesprek wel achter komen of iemand écht bij de organisatie (in het team) past?

Antwoord: JAZEKER!

Het is uiterst belangrijk om weten wat jullie bedrijf kenmerkt. Waar staan jullie voor, welke normen&waarden passen daarbij. Wat zijn zoal de do’s & dont’s? Check tijdens de sollicitatiegesprekken of de kandidaat deze waarden die jullie belangrijk vinden deelt. Doe deze sollicitatiegesprekken bij voorkeur samen met iemand van de afdeling waar de nieuwe collega zal instromen. Hij of zij kent de ins-en outs van de afdeling en kan advies geven om zo tot een juiste beslissing te kunnen komen. Tot slot: een sollicitatiegesprek is niet voldoende om een compleet beeld te krijgen van een kandidaat. Een DISC en Waarden assessment is daarom een hele goede aanvulling om een objectief beeld te krijgen.

DISC

Het DISC model brengt iemands natuurlijke voorkeursstijlen, karaktereigenschappen en karaktertrekken in kaart. Zeg maar onze sterke kanten die we van nature bezitten, de kwaliteiten, en onze minder sterke kanten, de valkuilen. DISC bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (DIS en C) en is krachtig door zijn eenvoud.

Ieder mens vertoont namelijk gedrag dat beïnvloed is door alle vier de stijlen. Er is echter één stijl die overheerst in ons dagelijkse doen en laten, ondersteund door een secundaire stijl.

De vier verschillende stijlen

  • ‘Vurig’ rood staat voor het dominant temperament.
  • ‘Stralend’ geel staat voor het interactief temperament.
  • ‘Zacht’ groen staat voor het stabiel temperament.
  • ‘Helder’ blauw staat voor het consciëntieus temperament.

Teambijdrage:

Schermafbeelding 2017-02-27 om 13.16.20

Lees hier meer over het waarden profiel.

Hoe nu verder?

Benieuwd of je nieuwe medewerker in het team past? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. Zelf een gratis DISC profiel maken kan ook via dit aanvraagformulier.