Kwaliteiten en valkuilen van de C-stijl van DISC Consciëntieus en Blauw

, ,
kwaliteiten en valkuilen van de C-stijl

De C-stijl van DISC staat voor consciëntieus en helder blauw. Een typische C is analytisch, houdt graag het overzicht (helikopterview), gestructureerd, feitelijk, precies, rationeel, formeel, wil controle, is objectief en een logische denker.

Kwaliteiten en valkuilen van de C-stijl

Kwaliteiten Valkuilen
Weloverwogen Besluiteloos
Analytisch Achterdochtig
Consciëntieus Procedureel, alles volgens de regeltjes
Detaillistisch Muggenzifterig
Bedachtzaam Afstandelijk
Bescheiden Ernstig
Diplomatiek Risicomijdend
Efficient Gevoelloos
Formeel Gesloten
Gedisciplineerd Dwang neurotisch
Gestructureerd Star
Kritisch Over kritisch, pietluttig
Logisch Onpersoonlijk en afstandelijk
Nauwkeurig en gedetailleerd Perfectionistisch
Objectief Defensief
Systematisch Onpersoonlijk en procedureel
Perfectionistisch De lat te hoog leggen
Precies en gedetailleerd Pietluttig

Waar de C-stijl van DISC voor staat

Bedachtzaam tempo en stuurt op feiten = Indirect&Taakgericht = Consciëntieus en blauw

De vier DISC stijlen/temperamenten:Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De C-stijl uit deze analyse (Consciëntieus) meet hoe wij omgaan met regels gesteld door derden.

De C-stijl karakteriseert het verlangen naar orde, precisie en accuraat handelen. Hoge C’s volgen regels en procedures. C’s vinden S’en aardig en doen graag routinewerk. Zij zijn meer accuraat en precies dan S’en, maar werken minder gestaag, accepteren autoriteit, zijn gevoelig en reageren slecht op confrontaties. Behandel hoge C’s “Low Key”. Zo niet, dan kunnen zij een grote wrok opbouwen. Veel C’s zijn accountant, ingenieur, wetenschapper, bankier etc.

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?