Berichten

Kwaliteiten en valkuilen van de D-stijl van DISC Dominant en rood

, ,

De D-stijl van DISC staat voor dominant en vurig rood. Een typische D is gedreven, speelt om te winnen is doortastend, doelgericht, assertief, recht door zee en onder druk kortaf.

Kwaliteiten en valkuilen van de D-stijl

Hoe we ons zelf kunnen zien EN hoe anderen ons kunnen ervaren

Kwaliteiten Valkuilen
Doelgericht Tunnelvisie
Zelfverzekerd Arrogant
Ambitieus Ongeduldig
Besluitvaardig Dictatoriaal
Durver Overmoedig
Assertief Agressief en fel
Autonoom Egocentrisch en egoïstisch
Beslisser en neemt de leiding Autoritair, commanderend, bazig
Concurrerend Wedijverend
Confronterend Kwetsend, Intolerant, kort lontje
Direct, zegt waar het op staat Tactloos en brutaal
Daadkrachtig Drammerig
Dominant Veeleisend
Doortastend Brutaal
Avontuurlijk Risicovol
Gedreven en gericht op uitdagingen Ongeduldig
Ondernemend en avontuurlijk Overmoedig en roekeloos
Prestatie en resultaatgericht Over lijken gaan
Strijdlustig Aanvallend
Vasthoudend Drammerig

Waar de D-stijl van DISC voor staat

Hoog tempo en stuurt op feiten = Direct&Taakgericht = Dominant en rood

Hoe hoger de D-score, hoe meer vastbesloten en agressief die persoon reageert op veranderingen. Deze mensen zoeken hun eigen weg en winnen graag, zijn erg resultaatgeoriënteerd, open en direct en weinig diplomatiek of tactvol. Het zijn de “big picture” mensen die detailwerk liever delegeren. Onder druk snel kwaad worden en de confrontatie niet uit de weg gaan. Teveel hoge D’s bij elkaar levert snel confrontaties op; te veel “Chiefs”, te weinig “Indians”.

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Terug naar DISC pedia D-Stijl

Kwaliteiten en valkuilen van de I-stijl van DISC Interactief en geel

, ,

De I-stijl van DISC staat voor interactief en zonnig geel. Een typische I is energiek, praat gemakkelijk en veel, spontaan, optimistisch, expressief en inspirerend.

Kwaliteiten en valkuilen van de I-stijl

Hoe we ons zelf kunnen zien EN hoe anderen ons kunnen ervaren

Kwaliteiten Valkuilen
Vertrouwend Naïef
Optimistisch en positief Onrealistisch
Spontaan Impulsief
Aanwezig Opdringerig
Gepassioneerd Onlogisch
Charmant Joviaal
Communicatief Geen ruimte geven aan anderen
Gezellig Luidruchtig
Energiek Druk
Enthousiast, in voor nieuwe ideeën Impulsief
Expressief en geanimeerd Aanwezig, uitbundig
Interactief en inspirerend Overheersend
Hartelijk Klef, overdreven
Levendig Druk
Ongedwongen Lui
Overtuigend Demonstratief
Spraakzaam Spraakwaterval, slecht luisterend
Uitbundig Erg aanwezig
Vriendelijk Gemaakt

Waar de I-stijl van DISC voor staat

Hoog tempo en stuurt op gevoel = Direct&Mensgericht = Interactief en geel

Hoge I-scores komen voor bij mensen die invloed op anderen hebben via verbale vaardigheden en warmte. Lage I’s hebben de neiging stil te zijn en leiden door middel van voorbeeld. Zij zijn logischer en praktischer dan hoge I’s. I’s zijn vaak goede verkopers, komedianten, politici en TV-spelleiders. Zij hebben vaak goede en veel vrienden, waar zij ook komen. I’s praten graag. Zet veel I’s bij elkaar en zij hebben een heerlijke middag; maar iets bereiken…?

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Terug naar DISC pedia I-Stijl

Basisbehoeftes van een Dominant (Rood) temperament

De basisbehoeftes van een Dominant (Rood) temperament

Hieronder staat beschreven wat de basisbehoeftes zijn van een dominant temperament volgens het DISC model.

Wat is DISC?

Het DISC model zegt iets over onze basisbehoeftes als mens. Deze behoeftes, of gedragsstijlen, hebben invloed op de manier waarop wij ons gedragen, hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en hoe wij naar anderen kijken.

DISC kent vier fundamentele temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier de temperamenten. Er is echter vaak één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten.

Waar de D-stijl van DISC voor staat

Hoog tempo en stuurt op feiten = Direct&Taakgericht = Dominant en rood

Hoe hoger de D-score, hoe meer vastbesloten en agressief die persoon reageert op veranderingen. Deze mensen zoeken hun eigen weg en winnen graag, zijn erg resultaatgeoriënteerd, open en direct en weinig diplomatiek of tactvol. Het zijn de “big picture” mensen die detailwerk liever delegeren. Onder druk snel kwaad worden en de confrontatie niet uit de weg gaan. Teveel hoge D’s bij elkaar levert snel confrontaties op; te veel “Chiefs”, te weinig “Indians”.

Basisbehoeftes van een Dominant temperament

Hieronder vind je de basisbehoeftes van een Dominant kernpatroon. Het is erg belangrijk om tijd en ruimte te vinden om tegemoet te komen aan deze basisbehoeftes. 

 • Wil actief mee doen.
 • Speelt om te winnen.
 • Wil het nut weten van een functie of een taak.
 • Wil tijd besteden aan persoonlijke interesses en hobby’s.
 • Speelt mee, maar niet noodzakelijk met anderen.
 • Praat graag over werk en functie.
 • Kiest vrienden proefondervindelijk uit.
 • Wil meerdere opties om uit te kiezen.
 • Wil meer aandacht besteden aan praktische zaken, minder aan emoties.
 • Biedt weerstand tegen het doen van dingen die hij of zij niet wil doen.
 • Geeft de voorkeur aan directe humor met een vleugje superioriteitsgevoel.
 • Wil leiding geven en invloed uitoefenen.
 • Zoekt de rol van initiator of natuurlijke leider bij sociale evenementen en activiteiten. 

Wat geeft energie

Iemand met het dominant temperament krijgt energie van:

 • In beweging komen
 • Uitdagingen opzoeken en aangaan
 • Beslissingen nemen en leiderschap laten zien
 • Actie ondernemen, fysieke inspanning leveren
 • Doelen stellen met deadlines
 • Ambitieuze plannen maken
 • Doelen halen en problemen oplossen

Wat kost energie

Iemand met het dominant temperament verliest energie van:

 • Remmend gedrag
 • Geen beslissing nemen, geen positie innemen
 • Stilstaan
 • Gebrek aan competitie of drive
 • Doelloosheid
 • Volgen, op de achtergrond blijven
 • Onverschilligheid
 • Geen invloed kunnen uitoefenen
 • Zichzelf niet kunnen laten gelden

De andere temperamenten: Interactief, Stabiel en Consciëntieus

Meer informatie over de basisbehoeftes van de andere temperamenten kun je hieronder vinden:

DISC: Basisbehoeftes van een interactief temperament
DISC: Basisbehoeftes van een stabiel temperament
DISC: Basisbehoeftes van een consciëntieus temperament

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw en/of je organisatie kan betekenen. Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Terug naar DISC pedia D-Stijl