Berichten

TEAM-BOOST

GEEF JE TEAM EEN BOOST

Meer focus en samenwerking vanuit een positieve flow in 4 dagdelen

De afgelopen periode is er heel veel veranderd. Covid-19 heeft een enorme impact gehad op de manier van werken. Opeens zat het team niet meer fysiek bij elkaar op kantoor. De afstand tot elkaar is letterlijk en figuurlijk groter geworden. De groepsdynamiek is veranderd en dit heeft een enorme impact op de samenwerking binnen het team. 

Nu de meeste maatregelen zijn vervallen is het tijd om de balans op te maken. Vragen die het oproept zijn onder andere:

 • Hoe gaan we nu om met thuiswerken?
 • Wat nemen we mee vanuit de afgelopen periode, wat hebben we ervan geleerd?
 • Wat gaan we nu zeker anders organiseren?
 • Hoe richten we onze meetings nu in?
 • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de juiste energie-balans blijft?
 • Wat betekend het ‘nieuwe werken’ voor de samenwerking?
 • En vele andere vragen…

Check de HIER het programma

Basisbehoeftes van een Consciëntieus (Blauw) temperament

De basisbehoeftes van een Consciëntieus (Blauw) temperament

Hieronder staat beschreven wat de basisbehoeftes zijn van een stabiel temperament volgens het DISC model.

Wat is DISC?

Het DISC model zegt iets over onze basisbehoeftes als mens. Deze behoeftes, of gedragsstijlen, hebben invloed op de manier waarop wij ons gedragen, hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en hoe wij naar anderen kijken.

DISC kent vier fundamentele temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier de temperamenten. Er is echter vaak één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten.

Waar de C-stijl van DISC voor staat

Bedachtzaam tempo en stuurt op feiten = Indirect & Taakgericht = Consciëntieus en blauw

De vier DISC stijlen/temperamenten:Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De C-stijl uit deze analyse (Consciëntieus) meet hoe wij omgaan met regels gesteld door derden.

De C-stijl karakteriseert het verlangen naar orde, precisie en accuraat handelen. Hoge C’s volgen regels en procedures. C’s vinden S’en aardig en doen graag routinewerk. Zij zijn meer accuraat en precies dan S’en, maar werken minder gestaag, accepteren autoriteit, zijn gevoelig en reageren slecht op confrontaties. Behandel hoge C’s “Low Key”. Zo niet, dan kunnen zij een grote wrok opbouwen. Veel C’s zijn accountant, ingenieur, wetenschapper, bankier etc.

Basisbehoeftes van een Consciëntieus (Blauw) temperament

Hieronder vind je de basisbehoeftes van een Consciëntieus kernpatroon. Het is erg belangrijk om tijd en ruimte te vinden om tegemoet te komen aan deze basisbehoeftes. 

 • Voelt zich prettig in de rol van observant en vergaart liever informatie voordat relaties worden aangegaan. 
 • Voelt zich prettig als anderen het initiatief nemen in sociale omgang. 
 • Vindt het belangrijk om discreet en tactvol te kunnen zijn en vermijdt daarom het bespreken van gevoelige, persoonlijke kwesties. 
 • Geeft de voorkeur aan een serieuze en wantrouwende houding ten opzichte van anderen en schenkt pas vertrouwen als anderen zichzelf hebben bewezen. 
 • Laat liever niet zichzelf zien. Laat pas meer van zichzelf zien in een vertrouwde setting die veilig aanvoelt. Is van nature op zijn of haar hoede als zelfbescherming. 
 • Geeft de voorkeur aan samenzijn met vertrouwde vrienden die hebben laten zien dat ze de vriendschap waard zijn. 
 • Neemt het liefst deel aan georganiseerde activiteiten die aansluiten bij persoonlijke interesses. 
 • Wil graag meer weten van dingen of zaken, zeker als deze zijn of haar natuurlijke nieuwsgierigheid prikkelen. 
 • Praat het liefst over feiten, niet over gevoelens.
 • Geeft de voorkeur aan conflictvrije omgevingen en relaties.

Wat geeft energie

Iemand met het stabiel temperament krijgt energie van:

 • Tijd om na te denken
 • Het juiste kunnen doen
 • Onderzoeken en analyseren
 • Alleen zijn
 • Controleren en checken
 • Voorbereiden
 • Niet hoeven delen van gevoelens
 • Gedetailleerd zijn
 • Formele, zakelijke omgeving

Wat kost energie

Iemand met het stabiel temperament verliest energie van:

 • Fouten niet kunnen voorkomen
 • Onvoorbereid, zonder planning of structuur dingen doen.
 • Impulsief beslissen
 • Bluffen en beloften maken die niet kunnen worden nagekomen
 • Steeds mensen in de buurt, niet kunnen terugtrekken
 • Intense en emotionele gesprekken of contacten
 • Informele, spontane omgeving
 • Blind vertrouwen geven

De andere temperamenten: Dominant, Interactief en Stabiel

Meer informatie over de basisbehoeftes van de andere temperamenten kun je hieronder vinden:

DISC: Basisbehoeftes van een dominant temperament
DISC: Basisbehoeftes van een interactief temperament
DISC: Basisbehoeftes van een stabiel temperament

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw en/of je organisatie kan betekenen. Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Terug naar DISC pedia S-Stijl

Basisbehoeftes van een Stabiel (Groen) temperament

De basisbehoeftes van een Stabiel (Groen) temperament

Hieronder staat beschreven wat de basisbehoeftes zijn van een stabiel temperament volgens het DISC model.

Wat is DISC?

Het DISC model zegt iets over onze basisbehoeftes als mens. Deze behoeftes, of gedragsstijlen, hebben invloed op de manier waarop wij ons gedragen, hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en hoe wij naar anderen kijken.

DISC kent vier fundamentele temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier de temperamenten. Er is echter vaak één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten.

Waar de S-stijl van DISC voor staat

Rustig tempo en stuurt op gevoel = Indirect & Mensgericht = Stabiel en groen

De vier DISC stijlen/temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De S-stijl uit deze analyse (Stabiel) meet hoe wij omgaan met veranderingen in het tempo wat wij prettig vinden.

De S-stijl meet de capaciteit en de wil tot aanpassing aan veranderingen in de omgeving. Hoge S’en hebben een hekel aan plotselinge veranderingen. Zij zijn de werkmieren, gaan weliswaar weinig, maar langdurige relaties aan. Zij zijn loyaal, tot zij zich bedrogen voelen. Zij zijn altijd op tijd en werken gestaag. Echt besluitvaardig zijn ze niet. Beslissingen nemen zij het liefst in overleg met anderen.

Basisbehoeftes van een Stabiel (Groen) temperament

Hieronder vind je de basisbehoeftes van een Stabiel kernpatroon. Het is erg belangrijk om tijd en ruimte te vinden om tegemoet te komen aan deze basisbehoeftes. 

 • Wil graag langdurige relaties opbouwen met een kleine groep mensen. 
 • Vindt het belangrijk om te worden geaccepteerd door de groep waarin hij of zij zich in bevindt en wil graag worden betrokken bij hetgeen gebeurt binnen die groep.
 • Geeft de voorkeur aan één op één contact in relaties en vindt het prettig als de rol van de ander voorspelbaar is.
 • Geeft de voorkeur aan meer informele, ingetogen relaties.
 • Hecht waarde aan de mening van een specialist / expert.
 • Streeft naar stabiliteit in zijn of haar leven door te conformeren, in te stemmen en het anderen naar de zin te maken.
 • Geeft de voorkeur aan een actieve rol in groepsverband. • Vindt het prettig om routinematig dingen te doen/ activiteiten te verrichten.
 • Communiceert het liefst met partner of vrienden in een conflict vrije of spanningsvrije omgeving.
 • Wil graag volgens duidelijk omlijnde en stapsgewijze procedures activiteiten voltooien.
 • Streeft naar oprechte waardering en acceptatie.

Wat geeft energie

Iemand met het stabiel temperament krijgt energie van:

 • Harmonie
 • Met familie samenzijn
 • Niets moeten
 • Voorspelbaarheid
 • Routine en ritme
 • Tijd om te wennen
 • Stabiele relaties
 • Stap voor stap benadering
 • Persoonlijke waardering

Wat kost energie

Iemand met het stabiel temperament verliest energie van:

 • Felheid/ boosheid
 • Conflicten en spanningen
 • Drukke hectische omgeving
 • Verrassingen en spontane acties
 • Kritiek
 • Van de hak op de tak springen
 • Nieuwe mensen en situaties
 • Ad hoc beslissingen

De andere temperamenten: Dominant, Interactief en Consciëntieus

Meer informatie over de basisbehoeftes van de andere temperamenten kun je hieronder vinden:

DISC: Basisbehoeftes van een dominant temperament
DISC: Basisbehoeftes van een interactief temperament
DISC: Basisbehoeftes van een consciëntieus temperament

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw en/of je organisatie kan betekenen. Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Terug naar DISC pedia S-Stijl

Basisbehoeftes van een Interactief (Geel) temperament

De basisbehoeftes van een Interactief (Geel) temperament

Hieronder staat beschreven wat de basisbehoeftes zijn van een interactief temperament volgens het DISC model.

Wat is DISC?

Het DISC model zegt iets over onze basisbehoeftes als mens. Deze behoeftes, of gedragsstijlen, hebben invloed op de manier waarop wij ons gedragen, hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en hoe wij naar anderen kijken.

DISC kent vier fundamentele temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier de temperamenten. Er is echter vaak één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten.

Waar de I-stijl van DISC voor staat

Hoog tempo en stuurt op gevoel = Direct & Mensgericht = Interactief en geel

De vier DISC stijlen/temperamenten zijn :Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De I-stijl uit deze analyse (Interactief) meet hoe iemand omgaat met het beïnvloeden van mensen.

Hoge I-scores komen voor bij mensen die invloed op anderen hebben via verbale vaardigheden en warmte. Lage I’s hebben de neiging stil te zijn en leiden door middel van voorbeeld. Zij zijn logischer en praktischer dan hoge I’s. I’s zijn vaak goede verkopers, komedianten, politici en TV-spelleiders. Zij hebben vaak goede en veel vrienden, waar zij ook komen. I’s praten graag. Zet veel I’s bij elkaar en zij hebben een heerlijke middag; maar iets bereiken…?

Basisbehoeftes van een Interactief temperament

Hieronder vind je de basisbehoeftes van een Interactief kernpatroon. Het is erg belangrijk om tijd en ruimte te vinden om tegemoet te komen aan deze basisbehoeftes. 

 • Wil aardig gevonden worden en wil graag bewonderd worden. 
 • Vermijdt situaties die hem of haar publiekelijk in verlegenheid kunnen brengen. 
 • Wil in communicatie zijn met mensen, wil onderwerpen bespreken ongeacht of de relatie afstandelijk of informeel is.
 • Moet ruimte hebben om hartelijk en enthousiast te zijn, moet zich kunnen uitdrukken.
 • Wil sparren met anderen over ideeën.
 • Wil niet belanden in ruzies of complexe situaties.
 • Houdt ervan om met anderen te praten over zijn of haar gevoelens.
 • Vindt het prettig om aangeraakt te worden.
 • Houdt van spontane acties en zal deze ook initiëren.
 • Wil graag met veel verschillende mensen omgaan.
 • Is graag in het gezelschap van gezellige mensen met verschillende interesses.
 • Zoekt bewust positieve mensen en situaties uit.
 • Houdt van humor en grappen.
 • Wil graag worden ‘gezien’ en streeft dan ook naar posities met een hogere zichtbaarheidgraad zoals voorzitter, entertainer, ceremoniemeester, enz.
 • Geniet van humor die de draak steekt met eigen en andermans zwakke punten.
 • Vermijdt spanningen en doorbreekt het liefst gespannen situaties door grapjes of leuke opmerkingen te plaatsen.
 • Heeft een hekel aan stressvolle relaties, situaties en omstandigheden en zal de neiging hebben om deze te negeren.
 • Wil van nature prettige en mooie momenten delen met anderen.

Wat geeft energie

Iemand met het interactief temperament krijgt energie van:

 • Mensen en gezelligheid
 • Spontane dingen doen
 • Praten, delen en sparren
 • Het woord nemen in een groep
 • Humor en luchtigheid
 • In het middelpunt staan en entertainen
 • Dromen verkopen, inspireren
 • Complimenten en waardering en public

Wat kost energie

Iemand met het interactief temperament verliest energie van:

 • Alleen zijn
 • Ruzie en conflicten
 • Schriftelijke communicatie, geen ‘face to face’ contact
 • Volgens planning en procedures werken
 • Routine
 • Gebrek aan humor, zwaarmoedigheid
 • Stilte
 • Publiekelijk afkraken
 • Negeren

De andere temperamenten: Dominant, Stabiel en Consciëntieus

Meer informatie over de basisbehoeftes van de andere temperamenten kun je hieronder vinden:

DISC: Basisbehoeftes van een dominant temperament
DISC: Basisbehoeftes van een stabiel temperament
DISC: Basisbehoeftes van een consciëntieus temperament

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw en/of je organisatie kan betekenen. Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Terug naar DISC pedia I-Stijl