Gedrag is voorspelbaar met DISC

gedrag is voorspelbaar

Als de omstandigheden ongunstiger worden kunnen we aan de hand van iemands DISC stijl voorspellen hoe hij/zij zal reageren onder druk.

DISC meet onze onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie (ons temperament) en zit zo diep geworteld in onze hersenen dat we vaak niet eens door hebben dat we bepaald gedrag laten zien. Door goed te observeren kun je bepalen welke DISC stijl iemand heeft. Gedrag is voorspelbaar met DISC.

We reageren voorspelbaar onder druk

Gezonde druk (spanning) hebben we nodig om goed te kunnen presteren. Als de druk dusdanig toeneemt kan het omslaan in stress. Teveel druk en stress staat voor ons lichaam gelijk aan gevaar. We nemen dan een vecht of vlucht houding aan of kunnen bevriezen. Niet dat we direct helemaal doorslaan in uiterste, maar de één zal eerder geneigd zijn de aanval te kiezen (vechten) en de ander zal het laten voor wat het is en gaat de confrontatie liever uit de weg (vluchten). Iedereen ervaart stress dus op zijn/haar eigen manier. Onder druk gaan we meer primair reageren. Waar we voorheen nog bewust ons gedrag konden aanpassen aan de situatie, laten we ons nu juist meer leiden door ons (onbewuste) temperament. Aan de hand van iemands DISC stijl is dan goed te voorspellen hoe iemand zal reageren.

Wat stress doet het met je lichaam

Bij een stressvolle situatie stellen onze hersenen twee systemen in werking.

Als eerste brengt je lichaam het sympathische zenuwstelsel in opperste staat van paraatheid. Adrenaline en noradrenaline komen vrij en maken het lichaam klaar voor de vecht- of vluchtreactie. Hierdoor gebeuren er verschillende dingen in het lichaam. Onder andere:

 • je spieren spannen zich aan
 • je hartslag stijgt
 • je ademhaling wordt sneller
 • je bloeddruk gaat omhoog
 • er stroomt zuurstofrijk bloed naar je hart, je spieren en je hersenen

Kortom: Je lichaam is dan klaar voor actie.

Het tweede systeem dat in werking wordt gesteld is de productie van cortisol, beter bekend als het stresshormoon. Dit hormoon laat de bloedsuikerspiegel stijgen en de stofwisseling harder werken. Hierdoor krijgt het lichaam meer energie om met de stressvolle situatie om te gaan.

De voorspelbaarheid van gedrag – vechten en vluchten

De taakgericht stijlen, Dominant en Consciëntieus, gaan over in de vechtmodus. Zij wantrouwen de situatie enigszins. De D-stijl doet dat op een directe manier. Zoekt de confrontatie direct op. De C-stijl zal dat op een indirecte manier doen en komt er later nog op terug.

De mensgerichte stijlen, Interactief en Stabiel, gaan over in de vluchtmodus. Zij houden niet van ruzie en proberen de boel eerst te sussen/middelen. Het vertrouwen in anderen is hoger dan de taakgerichte stijlen.

 • Stress wordt veroorzaakt bij de D-stijl (direct/taakgericht) als er geen beslissingen worden genomen, er gebrek aan leiderschap wordt getoond en/of de meest veilig weg wordt gekozen en daardoor de kans op verliezen groter is geworden.
 • Stress wordt veroorzaakt bij de I-stijl (direct/mensgericht) bij het gebrek aan betrokkenheid. Als hij buiten de groep wordt geplaatst en conflicten in het team. Restricties en saaie dingen en geen successen mogen en kunnen vieren zijn ook stress verhogende factoren voor een I-stijl. Onder druk gaat de I-stijl veel praten. Hij kan ook vluchten in emoties en loopt de kamer uit omdat het hem even te veel aan het worden.
 • Stress wordt veroorzaakt bij de S-stijl (indirect/mensgericht) bij het gebrek aan tact. Als anderen hem commanderen en overrulen. Ook plotselinge veranderingen, zonder dat de kaders duidelijk zijn brengt de S-stijl uit balans. Bij een lastige situatie heeft hij de neiging stiller te worden (vluchten) en zich nog gedienstiger op te stellen dan hij van nature al is.
 • Stress wordt veroorzaakt bij de C-stijl (indirect/taakgericht) bij het gebrek aan informatie of onvolledigheid. Als er wordt afgeweken van gemaakte afspraken en ondoordachte acties haakt de C-stijl af. Geef de C-stijl geen (onterechte) kritiek, want dan heb je het verbruikt. Hij komt er dan op terug wanneer het hem het beste uitkomt. “Weet je nog 3 weken geleden toen je zei dat….. Ik heb het uitgezocht en het klop niet!” OF hij zal je ontwijken en vooral non-verbaal vertellen dat hij het er NIET mee eens is.

Dit verwacht je niet!

Bij frustratie slaan de DISC stijlen om:

 • Een D-stijl die niet meer kan winnen kan passief gaan worden en alles volledig loslaten. De D-stijl zal de beslissingen dan aan anderen overlaten in het mom van:”Als jullie het zo goed weten, zeg het dan maar!”
 • Een I-stijl die geen erkenning krijgt, en van nature niet zo van de details is, wordt een pietje precies, heeft overal commentaar op en kan zelf cynisch uit de hoek komen.
 • Een S-stijl heeft een lang lontje en is niet kwaad te krijgen, maar borg je maar als de laatste druppel de emmer heeft doen overlopen. De S kan dan ontploffen en dominanter worden dan een D-stijl.
 • Een C-stijl die het overzicht totaal kwijt is geraakt en niet meer weet waar hij aan toe is raakt emotioneel betrokken en maakt de dingen heel persoonlijk.

Met dank aan Q4 Profiles!

In een volgend artikel schrijf ik hoe je een gezonde balans kunt houden/vinden.

Check ook de andere artikelen op mijn site:

DISC specialist
D-stijl Dominant en rood
I-stijl Interactief en geel
S-stijl Stabiel en groen
C-stijl Consciëntieus en blauw
DISC model
DISC profiel
DISC sport profiel
DISC teambuilding
Breng je team in kaart met DISC