Een sterk team samenstellen en formeren met DISC

,
sterk team DISC

In dit artikel ga ik in op het samenstellen en formeren van een sterk team en hoe je DISC hiervoor kan gebruiken.

Een sterk team samenstellen en formeren met DISC

Het DISC model is een zeer praktisch instrument voor het samenstellen van een sterk team. Wat ook heel belangrijk is, zijn overtuigingen, normen en waarden. Een goede speler/teamlid beschikt over een gezonde dosis zelfkennis, benut zijn talenten, kennis en vaardigheden en beschikt over een optimale fysieke en mentale gesteldheid. Als dit in orde is, dan kan de speler/teamlid optimaal functioneren en presteren.

Binnen een team heb je te maken met verschillende mensen. Een sterk team moet dan ook een uitgebalanceerd geheel zijn van verschillende DISC-stijlen. Mist er een stijl dan hapert de motor.

De kwaliteiten en valkuilen van de D-stijl (rood) in het team

De D-stijl geeft richting aan het team, zorgt voor daadkracht en is besluitvaardigheid. D-teamleden zijn innovatief, zetten de grote lijnen uit en gaan graag uitdagingen aan. Als valkuil kunnen ze te snel beslissen waarmee ze anderen overrulen of bot kunnen overkomen. Door hun resultaatgerichtheid leggen ze de lat erg hoog.

  • Te veel ‘rood’ in een team geeft het risico tot veel conflicten, waardoor anderen onzeker kunnen worden en geen fouten meer durven te maken.
  • Een team met te weinig rood heeft moeite met het maken van beslissingen.

De kwaliteiten en valkuilen van de I-stijl (geel) in het team

De I-stijl zorgt voor enthousiasme en gezelligheid in het team. I teamleden zijn zijn echte teamplayers, optimistisch, en gaan creatief om met problemen en uitdagingen. Als valkuil kunnen ze door hun enthousiasme wat chaotisch overkomen en kunnen ze weleens teveel praten. Hierdoor vergeten ze te luisteren naar wat anderen nu echt willen. Te weinig oog voor details en het risico tot naïviteit zijn andere aandachtspunten.

  • Een te ‘geel’ team heeft het samen erg gezellig, maar mist onder druk de focus en dat kan uitlopen op doelloosheid.
  • Voor een team met te weinig geel is het lastig anderen te overtuigen en positief te beïnvloeden, ook al is het plan nog zo goed. Is misschien wel een tikkie te serieus.

De kwaliteiten en valkuilen van de S-stijl (groen) in het team

De S-stijl is het smeermiddel in de motor van het team. De S-stijl zorgt voor stabiliteit. S teamleden zijn geduldig, betrokken en helpen graag anderen. Zij kunnen zichzelf wegcijferen om de ander beter te laten functioneren. Als valkuil kunnen ze veel twijfelen en minder flexibel zijn. Ze houden namelijk niet zo van onaangekondigde veranderingen.

  • Een team met te veel ‘groen’ vindt het lastig om keuzes te maken en risico’s te nemen. (onder het motto; “behouden wat je hebt”)
  • Te weinig groen zorgt voor een gebrek aan stabiliteit, harmonie en continuïteit in het team.

De kwaliteiten en valkuilen van de C-stijl (blauw) in het team

De C-stijl zorg voor de kritische noot en is goed in het bedenken en analyseren. Zij zetten de puntjes op de i (stijl :-)) C teamleden zijn kritisch, objectief en hebben veel oog voor detail, procedures en kwaliteit. Als valkuil kunnen C teamleden defensief, over kritisch en te inhoudelijk worden.

  • Een team met teveel ‘blauw’ wil werkelijk alles tot in de puntjes geregeld hebben maar vast kan lopen in de details, of niet tot actie overgaat doordat het nooit goed genoeg is.
  • Bij te weinig blauw komt de kwaliteit in het team onder druk te staan.

NOTE: De grootste fout die je kunt maken, is om een persoon te typeren als puur rood, blauw, groen of geel. Hiermee doe je mensen tekort. Iedereen heeft alle eigenschappen in zich en die kun je als persoon, team of organisatie beter ten volle benutten.

Teamwork

Personen uit een sterk team kennen elkaar goed en maken elkaar beter. Vertrouwen is hierbij de fundering. Zonder vertrouwen is teamwork vrijwel onmogelijk.  Een sterk team is een samenspel tussen het nastreven van hetzelfde doel, inzicht hebben in de eigen en elkaars gedragsvoorkeuren, plezier beleven en het daarop inspelen om de mensen in hun kracht te zetten.

Verwachtingen managen

Als coach/manager van een sterk team is het belangrijk om de verwachtingen goed te managen. Geef duidelijkheid over onder andere;  verantwoordelijkheden, kaders , normen en waarden, doelstellingen en meer… Kortom wees transparant en stuur op de verantwoordelijkheid van elk individu.

Meer weten over DISC?

Wil je weten wat  jouw persoonlijke (DISC) stijl is? Dan kun je gebruik maken van deze unieke aanbieding om kennis te maken met het Q4 Profiles Persoonlijke Stijl (DISC) beknopte profiel.

Nieuwsgierig naar jouw persoonlijke stijl? Vraag gratis een beknopt profiel aan!