disc temperament persoonlijkheid en kleuren rood geel groen en blauw

DISC temperament

De behoefte om menselijk gedrag te begrijpen is al eeuwenoud. Het was de Griek Hippocrates die zich bezig hield met het observeren en begrijpen van menselijk gedrag. Hij identificeerde 4 temperamenten: sanguinisch, flegmatisch, cholerisch en melancholisch, waar uiteindelijk het DISC model op gebaseerd zijn.

DISC temperament

De grondlegger van het DISC model is de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston. Hij observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag. Menselijk gedrag kan actief of passief zijn, afhankelijk van hoe wij onze omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van vier fundamentele temperamenten (DISC).

Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier temperamenten. Er is echter één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten (primair temperament), ondersteund door een secundair temperament.

Welke kleuren typeren onze persoonlijkheid: Zijn we rood, geel, groen of blauw?

‘Vurig’ rood staat voor het dominant temperament.

‘Stralend’ geel staat voor het interactief temperament.

‘Zacht’ groen staat voor het stabiel temperament.

‘Helder’ blauw staat voor het consciëntieus temperament.

Extravert (Direct) of Introvert (Indirect)

Om te kunnen zien welk DISC temperament iemand heeft kijk je eerst of iemand extravert of introvert is. De horizontale as is het meest zichtbare deel van ons gedrag. Het geeft de snelheid en kracht aan waarmee iemand communiceert. Je kunt het vergelijken met je gaspedaal.

 • Extraverte (directe) mensen vertellen je graag over wat ze aan het doen zijn of gedaan hebben. Ze geven sneller antwoord en zijn verbaal sterk, en ook qua lichaamshouding, meer op de voorgrond aanwezig.
 • Introverte (indirecte) mensen zijn wat meer op zoek naar zekerheden, informatie en kaders. Zij handelen wat bedachtzamer, rustiger en denken liever rustig na voordat ze antwoord geven.

Taakgericht (Controlerend) of Mensgericht (Relaterend)

Daarna kijk je hoe iemand zijn omgeving benaderd. Zijn ze meer van ‘eerst zien dan geloven’ of vertrouwen ze snel de ander en nemen zij een beslissing op basis van gevoel.

 • Ben je meer taakgericht (controlerend) dan laat je je meer leiden door feiten en argumenten.
 • Ben je meer mensgericht (relaterend) dan beslis je meer op basis van gevoel en zal je eerder de ander vertrouwen.

Combineer deze observaties en je weet welke primaire DISC temperament iemand heeft.

Dominant temperament

 • Gedrag: Zelfverzekerd, houdt van confrontaties, resultaat gericht, neemt snel beslissingen, goede onderhandelaar, assertief, resultaat gericht, ongeduldig, komt snel tot de kern en neemt graag risico’s.
 • Valkuil: Dicteren en te direct communiceren en hierdoor arrogant en bot overkomen.
 • Lichaamstaal: Houdt afstand, stevige handdruk, direct oogcontact, gecontroleerde gebaren.
 • Intonatie: sterk, luid en duidelijk, overtuigd, direct.

Meer lezen over deze stijl

Interactief temperament

 • Gedrag: Enthousiast, liever praten dan luisteren, gevoelig voor trends/imago, neemt beslissingen op gevoel, is goed van vertrouwen, meestal positief en optimistisch, heeft een hoog tempo, is in voor nieuwe ideeën en ervaringsgericht.
 • Valkuil: Te veel praten en anderen niet aan het woord laten.
 • Lichaamstaal: Komt dichterbij, gebruik aanraking, relaxed, humor, vriendelijk oogcontact en gebruikt expressieve gebaren.
 • Intonatie: Enthousiast en energiek, emotie in de stem, vriendelijk en stimulerend.

Meer lezen over deze stijl

Stabiel temperament

 • Gedrag: Heeft een vriendelijke uitstraling, is een luisteraar, servicegericht, stelt beslissingen nemen uit, bescheiden, attent, meegaand, sensitief voor gevoelens van anderen, observeert en reflecteert
 • Valkuil: Zichzelf wegcijferen.
 • Lichaamstaal: Relaxed, methodisch, leunt achterover, maakt vriendelijk oogcontact en gebruikt bescheiden gebaren.
 • Intonatie: Warm, zacht, kalm, laag volume.

Meer lezen over deze stijl

Consciëntieus temperament

 • Gedrag: Betrouwbaar en zorgvuldig, gericht op kwaliteit en service, objectief, luistert kritisch, neemt beslissingen weloverwogen, formeel, is wat afstandelijk, is feitelijk, heeft oog voor detail, eerst zien dan geloven.
 • Valkuil: Perfectionisme en te kritisch.
 • Lichaamstaal: Houdt afstand, ferme houding, direct oogcontact, geen gebaren.
 • Intonatie: Gecontroleerd, direct, doordacht, monotoon.

Meer lezen over deze stijl

Zelf een DISC profiel maken?

Zou je zelf een Q4 Profiles DISC Profiel willen maken? Dat kan. Check deze pagina, laat je gegevens achter en ontvang direct een inlogcode.

unnamed (7)