DISC geeft inzicht in de communicatie verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Hoe communiceer je? Hoe gedraag je je van nature? Hoe ga je om met situaties onder druk? Hoe reageer je onbewust op situaties? Hoe ervaar je naar anderen? Kortom de HOE in je leven.

Met DISC vergroot je de kennis van je gedrag en dat van je collega’s. Hierdoor begrijp je gedrag beter, kun je de ander effectiever benaderen, ga je prettiger werken en kom je samen tot een beter resultaat.

DISC temperament

DISC stijlen

 • Dominant – Direct& Taakgericht
 • Interactief – Direct & Mensgericht
 • Stabiel – Indirect & Mensgericht
 • Consciëntieus – Indirect & Taakgericht

Ik concentreer mij vooral op alle DISC stijlen die iemand in zich heeft. Het gaat namelijk om de verdieping. Het Q4 DISC profiel en de grafiek die daarbij hoort geeft je een nauwkeurig beeld. Welke DISC volgorde hanteer jij en hoe sluit je effectief aan bij de ander, zonder dat je jezelf verandert. Door een vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk op basis van jouw Q4 DISC profiel zorg je ervoor dat je mensen niet alleen kunt bereiken maar ook ‘beraken’.

Gedrag is voorspelbaar met DISC

Als de omstandigheden ongunstiger worden kunnen we aan de hand van iemands DISC stijl voorspellen hoe hij/zij zal reageren onder druk.

DISC meet onze onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie (ons temperament) en zit zo diep geworteld in onze hersenen dat we vaak niet eens door hebben dat we bepaald gedrag laten zien. Door goed te observeren kun je bepalen welke DISC stijl iemand heeft. Gedrag is voorspelbaar met DISC.

We reageren voorspelbaar onder druk

Gezonde druk (spanning) hebben we nodig om goed te kunnen presteren. Als de druk dusdanig toeneemt kan het omslaan in stress. Teveel druk en stress staat voor ons lichaam gelijk aan gevaar. We nemen dan een vecht of vlucht houding aan of kunnen bevriezen. Niet dat we direct helemaal doorslaan in uiterste, maar de één zal eerder geneigd zijn de aanval te kiezen (vechten) en de ander zal het laten voor wat het is en gaat de confrontatie liever uit de weg (vluchten). Iedereen ervaart stress dus op zijn/haar eigen manier. Onder druk gaan we meer primair reageren. Waar we voorheen nog bewust ons gedrag konden aanpassen aan de situatie, laten we ons nu juist meer leiden door ons (onbewuste) temperament. Aan de hand van iemands DISC stijl is dan goed te voorspellen hoe iemand zal reageren.

Wat stress doet het met je lichaam

Bij een stressvolle situatie stellen onze hersenen twee systemen in werking.

Als eerste brengt je lichaam het sympathische zenuwstelsel in opperste staat van paraatheid. Adrenaline en noradrenaline komen vrij en maken het lichaam klaar voor de vecht- of vluchtreactie. Hierdoor gebeuren er verschillende dingen in het lichaam. Onder andere:

 • je spieren spannen zich aan
 • je hartslag stijgt
 • je ademhaling wordt sneller
 • je bloeddruk gaat omhoog
 • er stroomt zuurstofrijk bloed naar je hart, je spieren en je hersenen

Kortom: Je lichaam is dan klaar voor actie.

Het tweede systeem dat in werking wordt gesteld is de productie van cortisol, beter bekend als het stresshormoon. Dit hormoon laat de bloedsuikerspiegel stijgen en de stofwisseling harder werken. Hierdoor krijgt het lichaam meer energie om met de stressvolle situatie om te gaan.

De voorspelbaarheid van gedrag – vechten en vluchten

De taakgericht stijlen, Dominant en Consciëntieus, gaan over in de vechtmodus. Zij wantrouwen de situatie enigszins. De D-stijl doet dat op een directe manier. Zoekt de confrontatie direct op. De C-stijl zal dat op een indirecte manier doen en komt er later nog op terug.

De mensgerichte stijlen, Interactief en Stabiel, gaan over in de vluchtmodus. Zij houden niet van ruzie en proberen de boel eerst te sussen/middelen. Het vertrouwen in anderen is hoger dan de taakgerichte stijlen.

 • Stress wordt veroorzaakt bij de D-stijl (direct/taakgericht) als er geen beslissingen worden genomen, er gebrek aan leiderschap wordt getoond en/of de meest veilig weg wordt gekozen en daardoor de kans op verliezen groter is geworden.
 • Stress wordt veroorzaakt bij de I-stijl (direct/mensgericht) bij het gebrek aan betrokkenheid. Als hij buiten de groep wordt geplaatst en conflicten in het team. Restricties en saaie dingen en geen successen mogen en kunnen vieren zijn ook stress verhogende factoren voor een I-stijl. Onder druk gaat de I-stijl veel praten. Hij kan ook vluchten in emoties en loopt de kamer uit omdat het hem even te veel aan het worden.
 • Stress wordt veroorzaakt bij de S-stijl (indirect/mensgericht) bij het gebrek aan tact. Als anderen hem commanderen en overrulen. Ook plotselinge veranderingen, zonder dat de kaders duidelijk zijn brengt de S-stijl uit balans. Bij een lastige situatie heeft hij de neiging stiller te worden (vluchten) en zich nog gedienstiger op te stellen dan hij van nature al is.
 • Stress wordt veroorzaakt bij de C-stijl (indirect/taakgericht) bij het gebrek aan informatie of onvolledigheid. Als er wordt afgeweken van gemaakte afspraken en ondoordachte acties haakt de C-stijl af. Geef de C-stijl geen (onterechte) kritiek, want dan heb je het verbruikt. Hij komt er dan op terug wanneer het hem het beste uitkomt. “Weet je nog 3 weken geleden toen je zei dat….. Ik heb het uitgezocht en het klop niet!” OF hij zal je ontwijken en vooral non-verbaal vertellen dat hij het er NIET mee eens is.

Dit verwacht je niet!

Bij frustratie slaan de DISC stijlen om:

 • Een D-stijl die niet meer kan winnen kan passief gaan worden en alles volledig loslaten. De D-stijl zal de beslissingen dan aan anderen overlaten in het mom van:”Als jullie het zo goed weten, zeg het dan maar!”
 • Een I-stijl die geen erkenning krijgt, en van nature niet zo van de details is, wordt een pietje precies, heeft overal commentaar op en kan zelf cynisch uit de hoek komen.
 • Een S-stijl heeft een lang lontje en is niet kwaad te krijgen, maar borg je maar als de laatste druppel de emmer heeft doen overlopen. De S kan dan ontploffen en dominanter worden dan een D-stijl.
 • Een C-stijl die het overzicht totaal kwijt is geraakt en niet meer weet waar hij aan toe is raakt emotioneel betrokken en maakt de dingen heel persoonlijk.

Met dank aan Q4 Profiles!

In een volgend artikel schrijf ik hoe je een gezonde balans kunt houden/vinden.

Check ook de andere artikelen op mijn site:

DISC specialist
D-stijl Dominant en rood
I-stijl Interactief en geel
S-stijl Stabiel en groen
C-stijl Consciëntieus en blauw
DISC model
DISC profiel
DISC sport profiel
DISC teambuilding
Breng je team in kaart met DISC

Last van keuzestress?

Vind jij het ook soms lastig om te kiezen?

Last van keuzestress?
Rood of zilver of toch een zwarte? Je staat voor een keuze en je weet het echt nog niet. Of sterker nog, je wilt de perfecte keuze maken. Rood is wel erg opvallend en is straks misschien nog maar minder waard, zilver is mooi maar ook wel een beetje saai en zwart is maar zwart en zie je erg veel de laatste tijd. Keuzes, keuzes en nog eens keuzes, hoe ga je te werk? Je bent aan het wikken en wegen en je weet het antwoord niet:

 • Een eigen bedrijf starten of toch in loondienst?
 • Nu direct ontslag nemen of de reorganisatie afwachten?
 • Die opleiding of toch die andere richting kiezen?
 • Een rode of toch die zwarte nemen?

Het probleem is niet zozeer dat je een keuze moet maken, want keuzes maak je elke dag. Het zit hem in het feit dat je waarschijnlijk bang bent om een verkeerde keuze te maken. En daarom wil je de goede of sterker nog de perfecte keuze maken. Het liefst kijk je in de toekomst of jouw keuze wel goed heeft uitgepakt, maar jij en ik weten dat dit niet mogelijk is. Blijf er dus niet in hangen en hak gewoon die knoop door.

Wanneer je een keuze gemaakt hebt, kun je verder. Ook al vind je dit misschien wel lastig. De toekomst zal het leren of het inderdaad een goede keuze is geweest of niet. Het is zonde om teveel tijd te besteden aan het wikken en wegen.

Neem de volgende ervaringen mee in je overweging:

 • Niet beslissen is ook een beslissing
 • Van fouten kun je leren en bouw je ervaring op (leren is leuk)
 • De meeste keuzes zijn niet definitief. Je kunt dingen nog wel bijstellen en/of aanpassen. (dat kost dan misschien wel wat gedoe of geld, maar er zijn ergere dingen in het leven.
 • Vertrouw op je onderbuik gevoel. (“volg je hart, want dat klopt”)
 • Overleg met mensen die dicht bij je staan en beschouw anderen als voorbijgangers.
 • Besef dat ‘perfecte’ keuzes niet bestaan. Kies voor die keuze die op dat moment de beste is. Die is goed genoeg.
 • “Spring in het diepe, want in ondiep water doet het zeer”

Hoe gaan de verschillende DISC stijlen eigenlijk om met keuzes maken?

D-stijl 

Dit is de stijl in ons die knopen doorhakt. Genoeg gepraat, gezien en gelezen maar nu is het klaar en gaan een keuze maken. Heeft ook geen twijfel achteraf. De keuze is gemaakt en die is juist.

I-stijl 

De I-stijl kiest vooral op gevoel. Veelal gebaseerd op invloeden van buitenaf. Dat kan op het laatste moment nog veranderen en impulsief lijken. Maar het moet ‘goed voelen’.

S-stijl

Bij het bepalen van een keuze zoekt deze stijl zekerheden. Het moet een veilige keuze zijn en vertrouwen is belangrijk. Dit kan dan ook een meer emotionele dan rationele afweging zijn.

C-stijl

Wikt en weegt. En wikt. Deze stijl wil een zo goed mogelijke rationele keuze maken. En dat kan weleens lastig zijn. Ook nadat is gekozen kan de twijfel blijven. Op basis van wat ik nu weet…

Bron: Q4 Profiles

Uiteindelijk is de keuze gemaakt: Een rode!

Welke stijl gebruik jij het meest bij het nemen van een beslissing? Ik vind het leuk als je het mij laat weten.

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Check ook de andere artikelen op mijn site:

DISC expert
D-stijl Dominant en rood
I-stijl Interactief en geel
S-stijl Stabiel en groen
C-stijl Consciëntieus en blauw
DISC model
DISC profiel
DISC sport profiel
DISC teambuilding
Breng je team in kaart met DISC

In welke volgorde stel jij jouw DISC team op

,

Toevallig heb je 4 lopers met 4 verschillende DISC stijlen tot je beschikking voor de finale  4x 100 meter. In welke volgorde stel jij jouw DISC team dan op? Benut ieders talenten voor een optimaal resultaat. Dit geldt op de atletiekbaan, maar zeer zeker ook in het bedrijfsleven. Bouw krachtige teams in sterke organisaties door de verschillende stijlen bij elkaar te brengen. In dit artikel gebruiken we de Estafetteloop als metafoor. De ideale opstelling:

C-stijl (Consciëntieus)

De C-stijl neemt de start. Een zeer technisch onderdeel. Het vergt veel training en voorbereiding tot in de kleinste details. Dit gedeelte moet perfect zijn, anders begint het team al direct met een achterstand en dat wil je niet.

I-stijl (Interactief)

De I-stijl loopt als tweede. Misschien een beetje het ‘losse kanon’, maar zeker enthousiast en de promoter van het team. Vooral als de C-stijl het stokje perfect overhandigd. De I-stijl moedigt aan van de start tot het eind en ver daarna 🙂

S-stijl (Stabiel)

De S-stijl is de stabiele factor en meest constante in het team. Brengt de rust. Voert uit wat er gedaan moet worden zonder verrassingen. Een echte teamplayer waar het team op kan bouwen.

D-stijl (Dominant)

De D-stijl is als laatste aan de beurt. Voor het eindschot en geeft werkelijk alles tot aan de finish. Wil en zal het gezette einddoel halen en het allerliefst winnend. Neemt het applaus in ontvangst, maar vangt ook de eerste klappen op als het toch ergens mis gegaan is.

Bron: Q4 Profiles

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Check ook de andere artikelen op mijn site:

DISC expert
D-stijl Dominant en rood
I-stijl Interactief en geel
S-stijl Stabiel en groen
C-stijl Consciëntieus en blauw
DISC model
DISC profiel
DISC sport profiel
DISC teambuilding
Breng je team in kaart met DISC

 

DISC is geen test

Als DISC geen test is wat is DISC dan wel?

Eind jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston het DISC model. Hij observeerde mensen en maakte onderscheid tussen gedragseigenschappen van mensen. Op basis van wat hij zag, beschreef hij vier temperamenten.  DISC helpt om te kunnen herkennen hoe mensen:

 1. Omgaan met problemen en uitdagingen = Dominant
 2. Omgaan met anderen en hoe ze beïnvloeden = Interactief
 3. Omgaan met veranderingen en tempo = Stabiel
 4. Omgaan met regels, afspraken en beperkingen = Consciëntieus

DISC is geen test. Mensen verschillen dus van elkaar. Dat houdt niet in dat het ene gedrag beter is dan het andere. Er is geen sprake van goed of fout. De manier waarop we naar een bepaalde situatie kijken en hoe we ons gedragen in verschillende situaties zegt iets over verschillende temperamenten. Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier bovenstaande temperamenten. Er is echter bij iedereen één temperament dat overheerst en de meeste invloed heeft op ons gedrag. Dit noemen we primair temperament. Dit wordt in meer of mindere mate ondersteund door de overige drie. Het gaat om de volgorde van de verschillende temperamenten.

DISC vergroot de kennis van gedrag, helpt communicatie te verbeteren, vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten.

Succesvol zijn

Succesvolle mensen kennen en begrijpen zichzelf en weten hoe zij zich het best kunnen gedragen in verschillende situaties. Zij kennen hun kwaliteiten maar ook hun valkuilen in communicatie met anderen. Zij zijn in staat hun omgeving te observeren en hun gedrag aan te passen aan de omstandigheden en omgeving.

Hoe gedrag is opgebouwd

Het gedrag van mensen is opgebouwd over twee assen.

De horizontale as (DIRECT/INDIRECT) is het meest zichtbare deel van ons gedrag. Het geeft de snelheid en kracht aan waarmee iemand communiceert. Je kunt het vergelijken met je gaspedaal. Ben je meer direct (extravert) dan vertel je graag over wat je aan het doen bent of gedaan hebt. Je geeft sneller antwoord en ben je verbaal, en ook qua lichaamshouding, meer op de voorgrond aanwezig. Ben je meer indirect (introvert) dan ben je wat meer op zoek naar zekerheden, informatie en kaders. Je handelt wat bedachtzamer, rustiger en denkt liever rustig na voordat je antwoord geeft.

De verticale as (TAAKGERICHT/MENSGERICHT) geeft aan op welke basis je je beslissingen neemt. Ben je meer taakgericht (controlerend) dan laat je je meer leiden door feiten en argumenten. Ben je meer mensgericht (relaterend) dan beslis je meer op basis van gevoel en zal je eerder de ander vertrouwen.

Combineer je beide assen dan krijg je de 4 basis temperamenten van DISC: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus, ieder met zijn eigen kleur.

Rood – Dominant temperament

 • Gedrag: Zelfverzekerd, houdt van confrontaties, resultaat gericht, neemt snel beslissingen, goede onderhandelaar, assertief, resultaat gericht, ongeduldig, komt snel tot de kern en neemt graag risico’s.
 • Valkuil: Dicteren en te direct communiceren en hierdoor arrogant en bot overkomen.
 • Lichaamstaal: Houdt afstand, stevige handdruk, direct oogcontact, gecontroleerde gebaren.
 • Intonatie: sterk, luid en duidelijk, overtuigd, direct.

Geel – Interactief temperament

 • Gedrag: Enthousiast, liever praten dan luisteren, gevoelig voor trends/imago, neemt beslissingen op gevoel, is goed van vertrouwen, meestal positief en optimistisch, heeft een hoog tempo, is in voor nieuwe ideeën en ervaringsgericht.
 • Valkuil: Te veel praten en anderen niet aan het woord laten.
 • Lichaamstaal: Komt dichterbij, gebruik aanraking, relaxed, humor, vriendelijk oogcontact en gebruikt expressieve gebaren.
 • Intonatie: Enthousiast en energiek, emotie in de stem, vriendelijk en stimulerend.

Groen – Stabiel temperament

 • Gedrag: Heeft een vriendelijke uitstraling, is een luisteraar, servicegericht, stelt beslissingen nemen uit, bescheiden, attent, meegaand, sensitief voor gevoelens van anderen, observeert en reflecteert.
 • Valkuil: Zichzelf wegcijferen.
 • Lichaamstaal: Relaxed, methodisch, leunt achterover, maakt vriendelijk oogcontact en gebruikt bescheiden gebaren.
 • Intonatie: Warm, zacht, kalm, laag volume.

Blauw – Consciëntieus temperament

 • Gedrag: Betrouwbaar en zorgvuldig, gericht op kwaliteit en service, objectief, luistert kritisch, neemt beslissingen weloverwogen, formeel, is wat afstandelijk, is feitelijk, heeft oog voor detail, eerst zien dan geloven.
 • Valkuil: Perfectionisme en te kritisch.
 • Lichaamstaal: Houdt afstand, ferme houding, direct oogcontact, geen gebaren.
 • Intonatie: Gecontroleerd, direct, doordacht, monotoon.

Volgorde

Je bent altijd een combinatie van alle 4 de temperamenten. Het is de kunst op te weten wat jouw volgorde is. Welk temperament is bij jou het meest aanwezig en welke het minst? Wat levert het meeste energie op en waar loop je op leeg? Deze volgorde is bepalend voor hoe je jezelf aanpast aan je omgeving.

Stel jouw volgorde is: DCSI (Pionier)

Het eerste wil je de WAT-vraag beantwoord hebben. Wat is de richting, het doel? Daarna is het belangrijk om feiten en argumenten te vinden die je antwoord geven op de WAAROM-vraag. Daarna wil je antwoord op de de HOE-vraag. Je wil instructie over hoe de taak uitgevoerd kan worden. Als laatste wil je antwoord op de WIE-vraag en zoek je erkenning om anderen te kunnen beïnvloeden.

Hoe zie en meet je iemands DISC stijl?

Door met bovengenoemde informatie goed te kijken en luisteren naar mensen kun je hun eerste temperament prima achterhalen. Je kunt DISC ook meten met een DISC profiel in de vorm van een (online) vragenlijst. Ieder temperament uit dit profiel is even belangrijk. Niet alleen de hoogst scorende, maar ook de laagst scorende temperamenten geven informatie.

Zelf maak ik gebruik van het DISC profiel van Q4 Profiles. Het Q4 Persoonlijke Stijl DISC Profiel is een gevalideerd instrument, en als enige DISC profiel geoptimaliseerd naar de Nederlandse taal en culturele maatstaven.

Zelf ervaren

Zou je zelf een Q4 DISC Profiel willen maken? Dat kan. Check deze pagina, laat je gegevens achter en ontvang een inlogcode.

Bron: Q4Profiles

Meer informatie over DISC:

 

Complimenten geven met DISC

,

Vandaag is het Nationale complimenten dag. Geef jij wel eens iemand een schouderklopje of een complimentje? Van tijd tot tijd hebben we het allemaal nodig.

Complimenten geven met DISC

Als mens doe je er goed aan zo nu en dan iemand een schouderklopje te geven. Iedereen hoort graag dat zijn kwaliteiten en resultaten worden gewaardeerd. Het blijkt dan ook uit onderzoek dat mensen die regelmatig positieve feedback ontvangen beter hun werk doen en veel minder stress ervaren. Een gemiste kans dus om dit niet te doen. Bovendien zorgt een compliment voor meer aandacht voor elkaar en zal het zelfvertrouwen in beide gevallen toenemen. Het is namelijk niet alleen leuk en goed om een compliment te ontvangen maar ook om te geven. Gebrek aan waardering is een van de grootste oorzaken van stress.

Wat maakt dat mensen waardering belangrijk vinden?

We hebben allemaal de behoefte om ergens bij te horen en door anderen gezien, begrepen en erkend te worden. Mensen willen een zinvolle bijdrage leveren. Een compliment zorgt ervoor dat dit wordt bevestigd.

Je spreekt als het ware je waardering uit voor een persoonlijke eigenschap, prestatie, inspanning of idee van de ander. Sommige mensen hebben die waardering meer nodig dan anderen.

Hoe geef je een compliment?

 • Wat goed dat je zo rustig bleef!
 • Men vond het een prima presentatie!

Veel mensen zullen deze pluimen beschouwen als complimenten, maar goed bekeken zijn ze dit niet echt.

Een goed compliment:

 • Spreek altijd vanuit de IK-vorm. Het is jouw compliment.
 • Wees oprecht.
 • Zorg ervoor dat je je compliment face-to face geeft.
 • Focus op wat de ander WEL heeft gedaan. Geef aan waarom jij dit zo waardeert.
 • Maak het concreet en onderbouw het met voorbeelden. Wat deed hij/zij zo goed.
 • Let op HOE je het zegt en houd rekening met de DISC stijl van iemand.
 • Doe het regelmatig. Maak er een gewoonte van!

Hoe gaan de verschillende DISC stijlen er eigenlijk mee om?

”Ik vind dat je de presentatie van vanochtend zeer professioneel en op een leuke manier hebt gegeven!!”

D stijl

“…Ja dat weet ik, wat moet je van me?”

I  stijl

“…Ja? Leuk! Hoort iedereen dat? Ik ben echt goed hè!!”

S stijl

“…Nou dat valt wel mee hoor. Zonder anderen had ik dit niet kunnen doen.”

C stijl

“…Natuurlijk, zie je dat nu pas?”

Meer info over DISC of het geven van complimenten?

Neem contact op met theChampionCoach

Welke DISC stijl heeft onze nieuwe medewerker

Hoe weet je of de nieuwe medewerker past bij de organisatie?

Binnen de organisatie wegen persoonlijkheidseigenschappen vaak zwaarder dan ‘het papiertje’ zelf. De spanningen kunnen in teams soms hoog oplopen als een van de medewerkers zich totaal anders gedraagt en daarmee de sfeer op de afdeling onder druk zet. Er ontstaan (ongemerkt) eilandjes en dat komt de sfeer EN de productiviteit op de afdeling niet ten goede. Spanningen nemen toe, problemen worden niet uitgesproken en soms leidt dat zelfs tot onnodige ziekteverzuim.

Kun je er tijdens een sollicitatiegesprek wel achter komen of iemand écht bij de organisatie (in het team) past?

Antwoord: JAZEKER!

Het is uiterst belangrijk om weten wat jullie bedrijf kenmerkt. Waar staan jullie voor, welke normen&waarden passen daarbij. Wat zijn zoal de do’s & dont’s? Check tijdens de sollicitatiegesprekken of de kandidaat deze waarden die jullie belangrijk vinden deelt. Doe deze sollicitatiegesprekken bij voorkeur samen met iemand van de afdeling waar de nieuwe collega zal instromen. Hij of zij kent de ins-en outs van de afdeling en kan advies geven om zo tot een juiste beslissing te kunnen komen. Tot slot: een sollicitatiegesprek is niet voldoende om een compleet beeld te krijgen van een kandidaat. Een DISC en Waarden assessment is daarom een hele goede aanvulling om een objectief beeld te krijgen.

DISC

Het DISC model brengt iemands natuurlijke voorkeursstijlen, karaktereigenschappen en karaktertrekken in kaart. Zeg maar onze sterke kanten die we van nature bezitten, de kwaliteiten, en onze minder sterke kanten, de valkuilen. DISC bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (DIS en C) en is krachtig door zijn eenvoud.

Ieder mens vertoont namelijk gedrag dat beïnvloed is door alle vier de stijlen. Er is echter één stijl die overheerst in ons dagelijkse doen en laten, ondersteund door een secundaire stijl.

De vier verschillende stijlen

 • ‘Vurig’ rood staat voor het dominant temperament.
 • ‘Stralend’ geel staat voor het interactief temperament.
 • ‘Zacht’ groen staat voor het stabiel temperament.
 • ‘Helder’ blauw staat voor het consciëntieus temperament.

Teambijdrage:

Schermafbeelding 2017-02-27 om 13.16.20

Lees hier meer over het waarden profiel.

Hoe nu verder?

Benieuwd of je nieuwe medewerker in het team past? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. Zelf een gratis DISC profiel maken kan ook via dit aanvraagformulier.

De D-stijl van DISC Dominant en rood

,

De D-stijl van DISC staat voor dominant en vurig rood. Een typische D is gedreven, speelt om te winnen is doortastend, doelgericht, assertief, recht door zee en onder druk kortaf.

Waar de D-stijl van DISC voor staat

Hoog tempo en stuurt op taken = Direct&Taakgericht = dominant en rood

De vier DISC stijlen/temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De D-stijl uit deze analyse (Dominant) meet hoe wij omgaan met problemen en uitdagingen.

Hoe hoger de D-score, hoe meer vastbesloten en agressief die persoon reageert op veranderingen. Deze mensen zoeken hun eigen weg en winnen graag, zijn erg resultaatgeoriënteerd, open en direct en weinig diplomatiek of tactvol. Het zijn de “big picture” mensen die detailwerk liever delegeren. Onder druk snel kwaad worden en de confrontatie niet uit de weg gaan. Teveel hoge D’s bij elkaar levert snel confrontaties op; te veel “Chiefs”, te weinig “Indians”.

Basisbehoeftes van een Dominant karakter

Hieronder vind je de basisbehoeftes van een Dominant kernpatroon. Het is erg belangrijk om tijd en ruimte te vinden om tegemoet te komen aan deze basisbehoeftes. 

 • Wil actief mee doen.
 • Speelt om te winnen.
 • Wil het nut weten van een functie of een taak.
 • Wil tijd besteden aan persoonlijke interesses en hobby’s.
 • Speelt mee, maar niet noodzakelijk met anderen.
 • Check hier meer basisbehoeftes en lees meer over energie

Hoe herken je de D-stijl van DISC Dominant en rood?

 • Natuurlijke leider met sterke persoonlijkheid en winnaarsmentaliteit
 • Behoefte aan tempo, actie en uitdaging: op volle kracht vooruit
 • Gericht op het grote geheel, houdt niet van details
 • Duidelijk, direct en besluitvaardig

Waarom het prettig is om een D-stijl te hebben

 • Ik ben in staat om de leiding op me te nemen
 • Ik ben onafhankelijk en vertrouw op mezelf
 • Ik ga uitdagingen aan
 • Ik heb lef, ben recht door zee en eerlijk
 • Ik ondersteun, empower en bescherm hen die mij na staan

Waarom het niet prettig is om een D-stijl te hebben

 • Ik loop nogal eens over mensen heen en schrik ze af terwijl dat niet mijn bedoeling is
 • Ik ben ongeduldig als iemand niet zo snel is als ik
 • Ik word boos als men het niet op mijn manier doet
 • Ik vind het lastig om naar de mening van anderen te luisteren

Toegevoegde waarde van een D-stijl

 • Innovatief
 • Zet de grote lijnen uit
 • Neemt beslissingen
 • Gaat uitdagingen aan
 • Komt voor zijn omgeving op

Ideale omgeving voor een D-stijl

De D vindt het prettig als hij de vrijheid heeft om te kunnen beslissen, de uitdaging en competitie kan aangaan, kan brainstormen. Hij houdt niet zo van routine, dat delegeert hij liever aan anderen. Iemand met een hoge D-stijl:

 • Wil actief mee doen en graag winnen.
 • Wil het nut weten van een functie of een taak.
 • Wil tijd kunnen besteden aan persoonlijke interesses en hobby’s.
 • Speelt mee, maar niet noodzakelijk met anderen.
 • Praat graag over werk en functie.
 • Kiest vrienden proefondervindelijk uit.
 • Wil meerdere opties om uit te kiezen.
 • Wil meer aandacht besteden aan praktische zaken, minder aan emoties.
 • Biedt weerstand tegen het doen van dingen die hij of zij niet wil doen.
 • Geeft de voorkeur aan directe humor met een vleugje superioriteitsgevoel.
 • Wil leiding geven en invloed uitoefenen.
 • Zoekt de rol van initiator of natuurlijke leider bij sociale evenementen en activiteiten.

Een D-stijl onder druk

Wanneer de D-stijl onder druk komt te staan, zullen de scherpe kantjes naar boven komen. Dan slaat de doelgerichtheid door in Dominant of doorduwen. Zijn omgeving kan dat ervaren als:

 • Drammerig
 • Agressief
 • Ongeduldig
 • Commanderen en alle touwtjes zelf in handen nemen
 • Te snel beslissen, zonder anderen aan het woord te laten
 • Tactloos

Stress wordt veroorzaakt bij de D-stijl als er geen beslissingen worden genomen, er gebrek aan leiderschap wordt getoond en/of de meest veilig weg wordt gekozen en daardoor de kans op verliezen groter is geworden.Houdt deze stress aan, kan dat omslaan in frustratie en dan gebeuren er hele andere dingen. De D-stijl zal de beslissingen dan aan anderen overlaten in het mom van:”Als jullie het zo goed weten, zeg het dan maar!”

Verbeterideeën voor een D-stijl

Sterkten Te sterk gebruikt Om te verbeteren
Actiegericht Impulsief Luister/vergaar informatie
Onafhankelijk Dominant Informeer/betrek anderen
Autoritair Agressief Zoek steun en hulp
Focused Oogkleppen Analyseer alternatieven
Resultaat gericht (wat) Machinaal Focus meer op kwaliteit (hoe)

Kwaliteiten en valkuilen van een D-stijl

Iedereen heeft kwaliteiten, maar ook valkuilen. De D-stijl in ons is behoorlijk ambitieus, waardoor het bij iemand anders over kan komen als ongeduldig. Check hier de kwaliteiten en valkuilen van de D-stijl.

Communiceren met een D-stijl

Een D-stijl houdt van concrete afspraken. Kom er direct mee en laat het niet op z’n beloop. Wees duidelijk, concentreer je op de grote lijnen. Een D-stijl wil richting en vooral WAT je van hem wilt. Benoem de voordelen en WAT het hem kan opleveren. Laat de beslissing bij hem. Bied hem op z’n minst een keuzemogelijkheid.Wat je vooral moet laten is: Voor hem beslissen, er omheen draaien en met heel veel details komen. Dan weet je 1 ding zeker. Je bent hem na 2 tellen kwijtgeraakt.

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Check ook de andere artikelen op mijn site:

DISC Specialist
DISC model
DISC profiel
DISC sport profiel
DISC teambuilding
I-stijl Inspirerend en geel
S-stijl Stabiel en groen
C-stijl Consciëntieus en blauw
Breng je team in kaart met DISC
Avonturier stijl D (Rood) met I (Geel)

 

De I-stijl van DISC Interactief en geel

,

De I-stijl van DISC staat voor interactief en zonnig geel. Een typische I is energiek, praat gemakkelijk en veel, spontaan, optimistisch, expressief en inspirerend.

Waar de I-stijl van DISC voor staat

Hoog tempo en stuurt op gevoel = Direct&Mensgericht = Interactief en geel

De vier DISC stijlen/temperamenten zijn :Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De I-stijl uit deze analyse (Interactief) meet hoe iemand omgaat met het beïnvloeden van mensen.

Hoge I-scores komen voor bij mensen die invloed op anderen hebben via verbale vaardigheden en warmte. Lage I’s hebben de neiging stil te zijn en leiden door middel van voorbeeld. Zij zijn logischer en praktischer dan hoge I’s. I’s zijn vaak goede verkopers, komedianten, politici en TV-spelleiders. Zij hebben vaak goede en veel vrienden, waar zij ook komen. I’s praten graag. Zet veel I’s bij elkaar en zij hebben een heerlijke middag; maar iets bereiken…?

Inhoud:

Hoe herken je de I-stijl van DISC Interactief en geel

 • Enthousiasmerend en spontaan
 • Mensgericht, op zoek naar nieuwe contacten en ervaringen
 • Open en positief in contact met andere mensen
 • Conflictmijdend, wil het graag gezellig houden

Basisbehoeftes Interactief (Geel) temperament

Hieronder vind je de basisbehoeftes van een Interactief kernpatroon. Het is erg belangrijk om tijd en ruimte te vinden om tegemoet te komen aan deze basisbehoeftes.

 • Wil aardig gevonden worden en wil graag bewonderd worden.
 • Vermijdt situaties die hem of haar publiekelijk in verlegenheid kunnen brengen.
 • Wil in communicatie zijn met mensen, wil onderwerpen bespreken ongeacht of de relatie afstandelijk of informeel is.
 • Moet ruimte hebben om hartelijk en enthousiast te zijn, moet zich kunnen uitdrukken.
 • Wil sparren met anderen over ideeën.
 • Wil niet belanden in ruzies of complexe situaties.
 • Check hier meer basisbehoeftes

Waarom het prettig is om een I-stijl te hebben

 • Ik ben optimistisch en problemen krijgen mij niet klein
 • Ik ben uitgesproken spontaan en vrij
 • Ik ben I en wil de wereld graag verbeteren
 • Ik ben niet bang om risico’s te nemen en op avontuur te gaan
 • Ik heb vele talenten en interesses

Waarom het niet prettig is om een I-stijl te hebben

 • Ik heb nooit genoeg tijd om alle dingen te doen die ik graag wil
 • Ik maak nooit iets echt af
 • Ik specialiseer me niet en kan niet echt toegewijd zijn aan een bepaald gebied
 • Ik voel me beklemd in een 1 op 1 relatie

Toegevoegde waarde van een I-stijl

 • Teamplayer
 • Bemiddelaar
 • Creatief met problemen
 • Optimistisch
 • Enthousiast

Ideale omgeving voor een I-stijl

De I-stijl is vindt het heerlijk als hij veel menscontact heeft en kan beïnvloeden. Hij wil zoveel mogelijk vrijheid zonder gecontroleerd te worden. Betrek de I-stijl in de brainstorm fase, zodat je veel creatieve ideeën verzamelt. Iemand met een hoge I:

 • Wil graag worden ‘gezien’.
 • Wil het vooral hebben over “kansen en mogelijkheden”.
 • Wil van nature prettige en mooie momenten delen met anderen.
 • Wil aardig gevonden en bewonderd worden.
 • Wil in communicatie zijn met mensen.
 • Moet ruimte te hebben om hartelijk en enthousiast te zijn, moet zich kunnen uitdrukken.
 • Wil sparren met anderen over ideeën.
 • Vindt het prettig om aangeraakt te worden.
 • Houdt van spontane acties en zal deze ook initiëren.
 • Wil graag met veel verschillende mensen omgaan.
 • Is graag in het gezelschap van gezellige mensen met verschillende interesses.
 • Zoekt bewust positieve mensen en situaties uit.
 • Houdt van humor en grappen en grollen.

Een I-stijl onder druk

Wanneer de I-stijl onder druk komt te staan, zullen de scherpe kantjes naar boven komen. Dan slaat het enthousiasme door in onrealistisch of overheersen. Zijn omgeving kan dat ervaren als:

 • Opstandig
 • Zinloos veel praten
 • Het oog voor details verliezen
 • Te veel rekening houden met de gevoelens van anderen
 • Chaotisch
 • Emotioneel

Stress wordt veroorzaakt bij de I-stijl bij het gebrek aan betrokkenheid. Als hij buiten de groep wordt geplaatst en conflicten in het team. Restricties en saaie dingen en geen successen mogen en kunnen vieren zijn ook stress verhogende factoren voor een I-stijl.

Houdt deze stress aan, kan dat omslaan in frustratie en dan gebeuren er hele andere dingen. De I-stijl zal stiptheidacties opzetten en of zeer kritisch worden op afspraken die zijn gemaakt. Hij kan zelfs cynisch uit de hoek komen.

Verbeterideeën voor een I-stijl

Sterkten Te sterk gebruikt Om te verbeteren
Ontvankelijk Geen afstand Leer nee zeggen
Betrokken Bemoeizuchtig Respect voor grenzen
Open-minded Van de hak op de tak Leer tijd te managen
Optimistisch Naïef Analyseer realistisch
Denkt ruim Te algemeen Let op details en feiten

Communiceren met een I-stijl

Een I-stijl is graag aan het woord. Kom niet direct ter zake, maar kleed het eerst even in. Zorg dat het tempo hoog blijft en geef erkenning voor zijn bijdrage. Hij heeft een intense manier van communiceren en is goed van vertrouwen. Je zult de I-stijl enthousiast moeten maken en ervoor zorgen voor een goed gevoel. De I-stijl is trendgevoelig en wil graag weten WIE het allemaal aangaat, betrokken zijn of ook gebruiken. Laat je niet afleiden om van de kern af te wijken en houd alle details maar achterwege. Als hij die nodig heeft vraagt hij er wel naar. (waarschijnlijk niet 🙂 )

Kwaliteiten en valkuilen van een I-Stijl

Iedere stijl heeft zo zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. De I-stijl in ons is vaak snel enthousiast ergens over. Dat kan in de ogen van een ander als impulsief worden ervaren. Check hier de kwaliteiten en valkuilen van de I-stijl

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Check ook de andere artikelen op mijn site:

DISC Specialist
D-stijl Dominant en rood
S-stijl Stabiel en groen
C-stijl Consciëntieus en blauw
DISC test
DISC model
DISC profiel
DISC sport profiel
DISC teambuilding
Breng je team in kaart met DISC
Bemiddelaar I Geel met S Groen

 

De S-stijl van DISC Stabiel en groen

,

De S-stijl van DISC staat voor stabiel en rustig groen. Een typische S is sociaal, sympathiek, bescheiden, dienstbaar, gevoelig, oprecht, informeel, geduldig, begripvol en bedachtzaam. Hij kan zichzelf wegcijferen om een ander beter te laten functioneren. Een echte teamplayer dus.

Waar de S-stijl van DISC voor staat

Rustig tempo en stuurt op gevoel = Indirect&Mensgericht = Stabiel en groen

De vier DISC stijlen/temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De S-stijl uit deze analyse (Stabiel) meet hoe wij omgaan met veranderingen in het tempo wat wij prettig vinden.

De S-stijl meet de capaciteit en de wil tot aanpassing aan veranderingen in de omgeving. Hoge S’en hebben een hekel aan plotselinge veranderingen. Zij zijn de werkmieren, gaan weliswaar weinig, maar langdurige relaties aan. Zij zijn loyaal, tot zij zich bedrogen voelen. Zij zijn altijd op tijd en werken gestaag. Echt besluitvaardig zijn ze niet. Beslissingen nemen zij het liefst in overleg met anderen.

Hoe herken je de S-stijl van DISC Stabiel en groen

 • Betrouwbaar en rustig
 • Teamspeler, gaat door tot alles gedaan is
 • Streeft naar continuïteit en stabiliteit
 • Is gereserveerd en bescheiden in de omgang

Basisbehoeftes van een Stabiel (Groen) temperament

Hieronder vind je de basisbehoeftes van een Stabiel kernpatroon. Het is erg belangrijk om tijd en ruimte te vinden om tegemoet te komen aan deze basisbehoeftes. 

 • Wil graag langdurige relaties opbouwen met een kleine groep mensen. 
 • Vindt het belangrijk om te worden geaccepteerd door de groep waarin hij of zij zich in bevindt en wil graag worden betrokken bij hetgeen gebeurt binnen die groep.
 • Geeft de voorkeur aan één op één contact in relaties en vindt het prettig als de rol van de ander voorspelbaar is.
 • Geeft de voorkeur aan meer informele, ingetogen relaties.
 • Check hier meer basisbehoeftes en lees over energiebronnen

Waarom het prettig is om een S-stijl te hebben

 • Ik ben niet kritisch en accepteer veel
 • Ik ben makkelijk in de omgang
 • Ik ben erg geduldig en dat waarderen de mensen aan mij met wie ik omga
 • Ik kan zaken van vele kanten bekijken en ben een goede intermediair

Waarom het niet prettig is om een S-stijl te hebben

 • Ik vind het jammer dat ik zo weinig initiatief neem en niet voortvarend ben
 • Ik ben overgevoelig voor kritiek en vat alles als een persoonlijke aanval op
 • Ik ben tevreden, maar ook onzeker omtrent hetgeen ik eigenlijk zou willen
 • Ik ben bezorgd om hetgeen anderen van mij denken

Toegevoegde waarde van een S-stijl

 • Teamplayer bij uitstek
 • Geduldig
 • Betrokken
 • Deskundig
 • Goede luisteraar

Ideale omgeving voor een S-stijl

De S-stijl vind het fijn als hij duidelijke kaders krijgt. Hij functioneert het best in een rustige en stabiele omgeving zonder conflicten, en zijn relatie-gerichtheid kan gebruiken. Iemand met een hoge S:

 • Geeft de voorkeur aan een actieve rol in groepsverband.
 • Vindt het prettig om routinematig dingen te doen/activiteiten te verrichten.
 • Wil graag langdurige relaties opbouwen met een kleine groep mensen.
 • Wil graag volgens duidelijk omlijnde en stapsgewijze procedures activiteiten voltooien.
 • Vindt het fijn om anderen van dienst te zijn.
 • Is een uitstekende leraar, vanwege zijn engelengeduld.
 • Vindt het belangrijk om te worden geaccepteerd door de groep waarin hij of zij zich in bevindt en wil graag worden betrokken bij hetgeen gebeurt binnen die groep.
 • Geeft de voorkeur aan 1 op 1 contact in relaties en vindt het prettig als de rol van de ander voorspelbaar is.
 • Geeft de voorkeur aan meer informele relaties.
 • Hecht waarde aan de mening van een expert.
 • Streeft naar stabiliteit in zijn of haar leven door te conformeren, in te stemmen en het anderen naar de zin te maken.
 • Communiceert het liefst in een conflictvrije of spanningsvrije omgeving.
 • Streeft naar oprechte waardering en acceptatie.

Een S-stijl onder druk

Wanneer de S-stijl onder druk komt te staan, zullen de scherpe kantjes naar boven komen. Dan slaat de stabiliteit door in koppig en voorzichtigheid. Zijn omgeving kan dat ervaren als:

 • Weinig flexibel
 • Twijfelend
 • Ongeconcentreerd
 • Behoedzaam
 • Oordelend en afstandelijk
 • Piekeraar

Stress wordt veroorzaakt bij de S-stijl bij het gebrek aan tact. Als anderen hem commanderen en overrulen. Ook plotselinge veranderingen, zonder dat de kaders duidelijk zijn brengt de S-stijl uit balans.

Houdt deze stress aan, kan dat omslaan in frustratie en dan gebeuren er hele andere dingen. De S-stijl zal de strijd met je aangaan en met zijn vuist op tafel slaan. Dit duurt wel even hoor, want je moet echt je best doen om de S-stijl ECHT kwaad te krijgen.

Verbeterideeën voor een S-stijl

Sterkten Te sterk gebruikt Om te verbeteren
Coöperatief Onzichtbaar Word assertief
Waarden gedreven Tegenwerkend Word meer onbevooroordeeld
Loyaal Lichtgelovig Stel meer vragen
Prijzend Flemer Leer kritisch te zijn
Overdenkend Inactief Goed is goed genoeg

Kwaliteiten en valkuilen van de S-Stijl

Iedere stijl heeft zo zijn kwaliteiten en valkuilen. De S-stijl in ons is een echte teamplayer, waardoor hij/of zij vaak onder de radar blijft en dus over het hoofd wordt gezien. Lees hier de kwaliteiten en valkuilen van de S-stijl.

Communiceren met een S-stijl

Een S-stijl is beleefd en heeft een vriendelijke uitstraling. Hij luistert liever dan hij praat. Service, attent en loyaliteit staan hoog in het vaandel. Hij houdt zich wat op de achtergrond en neemt besluiten het liefst in overleg. Stel hem dus op zijn gemak en zet hem zeker niet voor het blok. Geef instructie en concentreer je vooral op de praktische toepasbaarheid. Benoem HOE je het wilt hebben. Voorkom verrassingen en spring niet van de hak op de tak. Nodig hem uit om dingen te delen als je het idee hebt dat er iets dwars zit. Hij zal er in eerste instantie niet zelf mee komen. Leg de focus op zekerheid en let op je toon!

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Check ook de andere artikelen op mijn site:

DISC Specialist
DISC model
D-stijl Dominant en Rood
I-stijl Interactief en Geel
C-stijl Consciëntieus en Blauw
DISC profiel
DISC sport profiel
DISC teambuilding
Breng je team in kaart met DISC
Specialist stijl S (Groen) met C (Blauw)

 

De C-stijl van DISC Consciëntieus en Blauw

,

De C-stijl van DISC staat voor consciëntieus en helder blauw. Een typische C is analytisch, gestructureerd, feitelijk, precies, rationeel, formeel, wil controle, is objectief en een logische denker.

Waar de C-stijl van DISC voor staat

Bedachtzaam tempo en stuurt op feiten = Indirect&Taakgericht = Consciëntieus en blauw

De vier DISC stijlen/temperamenten:Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De C-stijl uit deze analyse (Consciëntieus) meet hoe wij omgaan met regels gesteld door derden.

De C-stijl karakteriseert het verlangen naar orde, precisie en accuraat handelen. Hoge C’s volgen regels en procedures. C’s vinden S’en aardig en doen graag routinewerk. Zij zijn meer accuraat en precies dan S’en, maar werken minder gestaag, accepteren autoriteit, zijn gevoelig en reageren slecht op confrontaties. Behandel hoge C’s “Low Key”. Zo niet, dan kunnen zij een grote wrok opbouwen. Veel C’s zijn accountant, ingenieur, wetenschapper, bankier etc.

Hoe herken je de de C-stijl van DISC Consciëntieus en Blauw?

 • Logische en vrije denker
 • Behoefte aan privacy en zelfstandigheid
 • Formeel, discreet en gereserveerd
 • Gericht op dingen goed en correct doen
 • Droge humor

Basisbehoeftes van een Consciëntieus (Blauw) temperament

Hieronder vind je de basisbehoeftes van een Consciëntieus kernpatroon. Het is erg belangrijk om tijd en ruimte te vinden om tegemoet te komen aan deze basisbehoeftes. 

 • Voelt zich prettig in de rol van observant en vergaart liever informatie voordat relaties worden aangegaan. 
 • Voelt zich prettig als anderen het initiatief nemen in sociale omgang. 
 • Vindt het belangrijk om discreet en tactvol te kunnen zijn en vermijdt daarom het bespreken van gevoelige, persoonlijke kwesties. 
 • Geeft de voorkeur aan een serieuze en wantrouwende houding ten opzichte van anderen en schenkt pas vertrouwen als anderen zichzelf hebben bewezen. 
 • Check hier meer basisbehoeftes en lees over energiebronnen.

Waarom het prettig is om een C-stijl te hebben

 • Ik kan een stapje terug doen en ’t leven van een afstand bekijken
 • Ik heb m’n eigen gevoel van integriteit en laat me niet snel beïnvloeden
 • Ik blijf kalm in een crisissituatie
 • Ik reageer rustig en weinig emotioneel

Waarom het niet prettig is om een C-stijl te hebben

 • Ik kan defensief en cynisch reageren
 • Ik voel me onder druk staan bij mensen die ik niet goed ken of mag
 • Ik zie minder intelligente mensen succesvoller zijn omdat ze bepaalde vaardigheden bezitten
 • Ik kan af en toe niet duidelijk maken wat ik bedoel

Toegevoegde waarde van een C-stijl

 • Objectief
 • Test
 • Hoge kwaliteit
 • Specialist
 • Volgens plan

Ideale omgeving voor een C-stijl

De C-stijl vindt het prettig als hij kritisch kan zijn en ruimte heeft om in alle rust na te kunnen denken en meer kwaliteit dan kwantiteit kan leveren. Structuur, structuur en structuur. Iemand met een hoge C:

 • Praat het liefs over feiten, niet over gevoelens.
 • Wil alles in 1x goed doen.
 • Heeft een grote informatie behoefte.
 • Voelt zich prettig in de rol van observant en vergaart liever informatie voordat relaties worden aangegaan.
 • Vindt het prima om alleen te zijn.
 • Voelt zich prettig als anderen het initiatief nemen in sociale omgang.
 • Vindt het zeer belangrijk om discreet en tactvol te kunnen zijn en vermijdt daarom het bespreken van gevoelige, persoonlijke kwesties.
 • Geeft de voorkeur aan een serieuze en wantrouwende houding ten opzichte van anderen en schenkt pas vertrouwen als anderen zichzelf hebben bewezen.
 • Geeft de voorkeur aan samenzijn met vertrouwde vrienden die hebben laten zien dat ze de vriendschap waard zijn.
 • Neemt het liefst deel aan georganiseerde activiteiten die aansluiten bij persoonlijke interesses.
 • Wil graag meer weten van dingen of zaken, zeker als deze zijn of haar natuurlijke nieuwsgierigheid prikkelen.
 • Geeft de voorkeur aan conflictvrije omgevingen en relaties.

Een C-stijl onder druk

Wanneer de C-stijl onder druk komt te staan, zullen de scherpe kantjes naar boven komen. Dan slaat het controleren door in over-analyseren. Tot wel 3 cijfers achter de komma moet het dan kloppen. Zijn omgeving kan dat ervaren als:

 • Defensief
 • Stil en inactief
 • Perfectionistisch
 • Pessimistisch
 • Twijfelaar, geen beslissing durven nemen
 • Over-kritisch

Stress wordt veroorzaakt bij de C-stijl bij het gebrek aan informatie of onvolledigheid. Als er wordt afgeweken van gemaakte afspraken en ondoordachte acties haakt de C-stijl af. Geef de C-stijl geen (onterechte) kritiek, want dan heb je het verbruikt. Hij zal je ontwijken en vooral non-verbaal vertellen dat hij het er NIET mee eens is.

Houdt deze stress aan, kan dat omslaan in frustratie en dan gebeuren er hele andere dingen. De C-stijl zal zijn stem verheffen en kan emotioneel uit de hoek komen.

Verbeterideeën voor een C-stijl

Sterkten Te sterk gebruikt Om te verbeteren
Vragen stellen (waarom) Inactief Doe het nu, neem risico
Onafhankelijk Afstandelijk Zoek anderen op
Kan veel vooruit plannen Angstig Verwacht het positieve
Detailgeoriënteerd Pietluttig Neem afstand
Systematisch Perfectionist Kijk naar wat nodig is

Kwaliteiten en valkuilen van een C-stijl

Iedere stijl heeft zo zijn kwaliteiten en valkuilen. De C-stijl is voorbeeld van een goede voorbereiding en is van de planning. Dat kan in de ogen van de ander overkomen als besluiteloos en star. Check hier de kwaliteiten en valkuilen van de C-stijl.

Communiceren met een C-stijl

Een C-stijl begeeft zich wat op de achtergrond en is feitelijk ingesteld. Dat kan wat stoïcijns overkomen. Je moet echt even moeite doen om ECHT in contact te komen met een C-stijl. Kom vooral met feiten en informatie en doe dat op een rustige manier. Ben je te enthousiast of te luidruchtig, dan neemt de C-stijl je niet serieus en is de kans klein dat je het vertrouwen het gewonnen. Doe dus je huiswerk en bevestig gemaakte afspraken.

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Check ook de andere artikelen op mijn site:

DISC Specialist
D-stijl Dominant en rood
I-stijl Interactief en geel
S-stijl Stabiel en groen
DISC model
DISC profiel
DISC sport profiel
DISC teambuilding
Breng je team in kaart met DISC