DISC geeft inzicht in de communicatie verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Hoe communiceer je? Hoe gedraag je je van nature? Hoe ga je om met situaties onder druk? Hoe reageer je onbewust op situaties? Hoe ervaar je naar anderen? Kortom de HOE in je leven.

Met DISC vergroot je de kennis van je gedrag en dat van je collega’s. Hierdoor begrijp je gedrag beter, kun je de ander effectiever benaderen, ga je prettiger werken en kom je samen tot een beter resultaat.

DISC temperament

DISC stijlen

 • Dominant – Direct& Taakgericht
 • Interactief – Direct & Mensgericht
 • Stabiel – Indirect & Mensgericht
 • Consciëntieus – Indirect & Taakgericht

Ik concentreer mij vooral op alle DISC stijlen die iemand in zich heeft. Het gaat namelijk om de verdieping. Het Q4 DISC profiel en de grafiek die daarbij hoort geeft je een nauwkeurig beeld. Welke DISC volgorde hanteer jij en hoe sluit je effectief aan bij de ander, zonder dat je jezelf verandert. Door een vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk op basis van jouw Q4 DISC profiel zorg je ervoor dat je mensen niet alleen kunt bereiken maar ook ‘beraken’.

disc temperament persoonlijkheid en kleuren rood geel groen en blauw

De behoefte om menselijk gedrag te begrijpen is al eeuwenoud. Het was de Griek Hippocrates die zich bezig hield met het observeren en begrijpen van menselijk gedrag. Hij identificeerde 4 temperamenten: sanguinisch, flegmatisch, cholerisch en melancholisch, waar uiteindelijk het DISC model op gebaseerd zijn.

DISC temperament

De grondlegger van het DISC model is de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston. Hij observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag. Menselijk gedrag kan actief of passief zijn, afhankelijk van hoe wij onze omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van vier fundamentele temperamenten (DISC).

Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier temperamenten. Er is echter één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten (primair temperament), ondersteund door een secundair temperament.

Welke kleuren typeren onze persoonlijkheid: Zijn we rood, geel, groen of blauw?

‘Vurig’ rood staat voor het dominant temperament.

‘Stralend’ geel staat voor het interactief temperament.

‘Zacht’ groen staat voor het stabiel temperament.

‘Helder’ blauw staat voor het consciëntieus temperament.

Extravert (Direct) of Introvert (Indirect)

Om te kunnen zien welk DISC temperament iemand heeft kijk je eerst of iemand extravert of introvert is. De horizontale as is het meest zichtbare deel van ons gedrag. Het geeft de snelheid en kracht aan waarmee iemand communiceert. Je kunt het vergelijken met je gaspedaal.

 • Extraverte (directe) mensen vertellen je graag over wat ze aan het doen zijn of gedaan hebben. Ze geven sneller antwoord en zijn verbaal sterk, en ook qua lichaamshouding, meer op de voorgrond aanwezig.
 • Introverte (indirecte) mensen zijn wat meer op zoek naar zekerheden, informatie en kaders. Zij handelen wat bedachtzamer, rustiger en denken liever rustig na voordat ze antwoord geven.

Taakgericht (Controlerend) of Mensgericht (Relaterend)

Daarna kijk je hoe iemand zijn omgeving benaderd. Zijn ze meer van ‘eerst zien dan geloven’ of vertrouwen ze snel de ander en nemen zij een beslissing op basis van gevoel.

 • Ben je meer taakgericht (controlerend) dan laat je je meer leiden door feiten en argumenten.
 • Ben je meer mensgericht (relaterend) dan beslis je meer op basis van gevoel en zal je eerder de ander vertrouwen.

Combineer deze observaties en je weet welke primaire DISC temperament iemand heeft.

Dominant temperament

 • Gedrag: Zelfverzekerd, houdt van confrontaties, resultaat gericht, neemt snel beslissingen, goede onderhandelaar, assertief, resultaat gericht, ongeduldig, komt snel tot de kern en neemt graag risico’s.
 • Valkuil: Dicteren en te direct communiceren en hierdoor arrogant en bot overkomen.
 • Lichaamstaal: Houdt afstand, stevige handdruk, direct oogcontact, gecontroleerde gebaren.
 • Intonatie: sterk, luid en duidelijk, overtuigd, direct.

Meer lezen over deze stijl

Interactief temperament

 • Gedrag: Enthousiast, liever praten dan luisteren, gevoelig voor trends/imago, neemt beslissingen op gevoel, is goed van vertrouwen, meestal positief en optimistisch, heeft een hoog tempo, is in voor nieuwe ideeën en ervaringsgericht.
 • Valkuil: Te veel praten en anderen niet aan het woord laten.
 • Lichaamstaal: Komt dichterbij, gebruik aanraking, relaxed, humor, vriendelijk oogcontact en gebruikt expressieve gebaren.
 • Intonatie: Enthousiast en energiek, emotie in de stem, vriendelijk en stimulerend.

Meer lezen over deze stijl

Stabiel temperament

 • Gedrag: Heeft een vriendelijke uitstraling, is een luisteraar, servicegericht, stelt beslissingen nemen uit, bescheiden, attent, meegaand, sensitief voor gevoelens van anderen, observeert en reflecteert
 • Valkuil: Zichzelf wegcijferen.
 • Lichaamstaal: Relaxed, methodisch, leunt achterover, maakt vriendelijk oogcontact en gebruikt bescheiden gebaren.
 • Intonatie: Warm, zacht, kalm, laag volume.

Meer lezen over deze stijl

Consciëntieus temperament

 • Gedrag: Betrouwbaar en zorgvuldig, gericht op kwaliteit en service, objectief, luistert kritisch, neemt beslissingen weloverwogen, formeel, is wat afstandelijk, is feitelijk, heeft oog voor detail, eerst zien dan geloven.
 • Valkuil: Perfectionisme en te kritisch.
 • Lichaamstaal: Houdt afstand, ferme houding, direct oogcontact, geen gebaren.
 • Intonatie: Gecontroleerd, direct, doordacht, monotoon.

Meer lezen over deze stijl

Zelf een DISC profiel maken?

Zou je zelf een Q4 Profiles DISC Profiel willen maken? Dat kan. Check deze pagina, laat je gegevens achter en ontvang direct een inlogcode.

unnamed (7)

Top 3 goede voornemens met DISC

Wil je je gedrag (een gewoonte) veranderen? In dit artikel vind je een top 3 goede voornemens per DISC stijl. Veranderen gaat meestal niet ineens, maar stap voor stap. Met vallen en opstaan word je wijzer.

Top 3 goede voornemens per DISC-stijl:

Als suggestie dan 🙂

D-stijl

 1. Stel je wat tactvoller op. Iets diplomatieker zo nu en dan kan geen kwaad.
 2. Neem de tijd voor anderen.
 3. Sta open voor een andere mening. En wat minder ongeduldig. Sommige mensen of situaties gaan nou eenmaal minder snel.

I-stijl

 1. Hou je af en toe wat meer op de achtergrond. Niet alleen maar aan het woord, laat anderen hun verhaal ook doen.
 2. Wees wat minder chaotisch.
 3. Zoek soms de confrontatie juist eens op.

S-stijl

 1. Stel je wat meer op de voorgrond en cijfer je niet altijd weg.
 2. Zie kritiek als een kans om te groeien en het gesprek aan te gaan.
 3. Stel je grenzen en zeg eens nee. Je kunt iedereen altijd wel helpen maar denk af en toe ook aan jezelf.

C-stijl

 1. Stel je wat meer open op en maak contact met anderen.
 2. Durf fouten te maken. “Goed is het nieuwe perfect!”
 3. Neem af en toe ook het initiatief en laat enthousiasme zien.

Willen in plaats van moeten 

Motivatie is DE voorwaarde voor verandering

Pas als je voldoende gemotiveerd bent zal de veranderingen pas duurzaam zijn. Dit heet intrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie, motivatie van buitenaf, werkt vaak maar van korte duur.

Het “Stages of Change” model van Prochaska , is zeer bruikbaar daar waar een gedragsverandering nodig is. Het kan worden toegepast bij personen, maar ook binnen teams. Dit model beschrijft 5 fasen die doorlopen worden om gedrag/ gewoontes te veranderen.

Ontkenning (fase 1)

“Problemen en/of veranderen, hoezo?” Hij ontkent het of ziet de noodzaak nog niet om er mee aan de slag te gaan. Hij wil (nog) niet veranderen. Anderen zien dit vaak wel maar de persoon in kwestie zal zijn eigen probleemgedrag in eerste instantie ontkennen. “Er is niets aan de hand”, “Ik kan er niets aan doen” of “Ik ben niet verantwoordelijk”.  Er is veel weerstand om te veranderen.

Voorbeeld: Een inspirator die over de details heen walst en anderen geen ruimte geeft om mee te denken. Of de perfectionist die niet in wil zien dat zijn werkstress mede veroorzaakt wordt door zijn eigen controledwang.

Erkenning (fase 2)

“Oké vervelend, wat kan ik er aan doen en hoe?” In deze fase is iemand zich bewust dat hij misschien wel een probleem heeft en hier zelf verantwoordelijk voor is. Hij wil wel veranderen maar weet alleen nog niet hoe. “Er is wat aan de hand en ik ben mede verantwoordelijk.” Men heeft een begin gemaakt verantwoordelijkheid te nemen over het eigen gedrag maar staat nog sceptisch tegenover het eigen kunnen om te veranderen. Dit is de fase waarin men vaak hulp gaat zoeken.

Verkenning (fase 3)

Er worden concrete plannen gemaakt om iets aan zijn gedrag te gaan doen. “Ik kan het anders gaan doen en ik denk erover na hoe.” Hij staat er positief tegenover en verwacht dat het wat gaat opleveren.

Actie (fase 4)

“Ik pak mijn verantwoordelijkheid en verander mijn gedrag of gewoontes waardoor ik een beter resultaat krijg.” Zonder actie geen resultaat! Gaande weg ervaart hij wat wel en wat niet werkt.

Volhouden (fase 5)

“Repetition is the mother of all learning” <Zig Ziglar>

Nieuw gedrag moet een gewoonte gaan worden anders bestaat het risico van een terugval. Herhaling is dus het recept. 7,14, 21keer herhalen 3 maanden lang. Belangrijk is dat men zichzelf blijft belonen voor het nieuwe gedrag. Focus op het positieve resultaat, anders bestaat het risico op een terugval.

Terugval

Ken je de uitspraak?  “2 stappen voorwaarts en 1 stap terug” Een terugval kan dus onderdeel uitmaken van dit veranderproces. Laat je niet ontmoedigen en doorloop de fases gewoon opnieuw. Sla fase 1 dan wel alsjeblieft over.

Succes met alle goede voornemens!

Zin in een DISC teambuilding training?

Samen met mijn collega Patrick Schriel organiseer ik regelmatig teambuilding/teamtrainingen met DISC. Check voor meer informatie onze gezamenlijke site: teambuildingmetdisc.nl

Raadgever stijl van DISC blauw met geel

Zelfkennis is de fundering om succesvol te kunnen zijn

Succesvolle mensen kennen en begrijpen zichzelf en weten hoe zij zich het best kunnen gedragen in verschillende situaties. Zij kennen hun kwaliteiten maar ook hun valkuilen in communicatie met anderen. Zij zijn in staat hun omgeving te observeren en hun gedrag aan te passen aan de omstandigheden en omgeving. De bemiddelaar is één van de DISC stijlen. Lees meer over DISC

Raadgever stijl van DISC blauw met geel

De combinatie C-stijl met I-stijl beschrijft die van de RAADGEVER stijl van DISC blauw met geel. Een zeer flexibele stijl! Dat houdt in dat jouw hoogste stijl de C-stijl (blauw) is en je tweede stijl de I-stijl (geel) is. Op de horizontale as ben je bedachtzaam, indirect of gematigd introvert. Op de verticale as scoor je taakgericht. Moeiteloos schakel je naar dat wat nodig is. Je past je snel aan aan de situatie.

Hieronder een aantal eigenschappen die vast goed bij je passen:

 • Je bent over het algemeen vrij rustig
 • Je hebt hoge normen
 • Je probeert altijd perfect werk te leveren
 • Je bent gevoelig voor wat anderen zeggen en voelen
 • Je gaat precies en accuraat te werk
 • Je wilt alles begrijpen van wat je gaat doen
 • Je wilt graag dat iets op een logische manier gedaan wordt
 • Je overweegt alles zorgvuldig
 • Je hebt een gedegen oordeel over van alles en nog wat
 • Je wilt dat dingen ‘precies goed’ gebeuren
 • Je bent heel leergierig
 • Je bent afgestemd op dingen om je heen
 • Je hebt oog voor detail
 • Je hebt ‘droge’ humor en komt daarmee verrassend uit de hoek
 • Je vindt het soms fijn om alleen te zijn
 • Je bent heel hartelijk
 • Je wilt graag op een positieve manier met anderen omgaan
 • Je hebt oog voor alles wat om je heen gebeurt
 • Je wilt niks missen
 • Je hebt een creatieve fantasie
 • Je wilt graag dat andere mensen je aardig vinden
 • Je bent heel flexibel, wat je soms in de weg kan zitten
 • Je kunt moeilijk stil blijven zitten/staan
 • Je bent iemand bij wie mensen zich op hun gemak voelen
 • Je bent altijd op zoek naar het beste in mensen en situaties
 • Je maakt een gezellige indruk
 • Je bent een aangenaam gezelschap
 • Je hebt soms de behoefte om alleen te kunnen zijn

De gebruiksaanwijzing van de Raadgever:

 • Gun me de tijd om alleen te zijn en mijn gedachten te analyseren.
 • Spreek eerlijk en oprecht met me.
 • Onthoud dat ik soms alleen afstandelijk en onaangenaam overkom omdat ik niet overhaast wil worden.
 • Maak er geen grapjes omheen, ik neem je dan niet meer serieus.
 • Als ik geïrriteerd raak, is het omdat ik mezelf niet kan uiten.
 • Onderbouw je kritiek en geef je feedback in een 1op1 gesprek
 • Laat me meedenken hoe we het beste resultaat kunnen behalen
 • Informeer me en geef me de tijd om de dingen in 1x goed te doen

Meer weten over DISC en de andere stijlen?

Wil je weten wat  jouw persoonlijke (DISC) stijl is? Dan kun je gebruik maken van deze unieke aanbieding om kennis te maken met het Q4 Profiles Persoonlijke Stijl (DISC) beknopte profiel.

Nieuwsgierig naar jouw persoonlijke stijl? Vraag gratis een beknopt profiel aan!

Een sterk team samenstellen en formeren met DISC

,

In dit artikel ga ik in op het samenstellen en formeren van een sterk team en hoe je DISC hiervoor kan gebruiken.

Een sterk team samenstellen en formeren met DISC

Het DISC model is een zeer praktisch instrument voor het samenstellen van een sterk team. Wat ook heel belangrijk is, zijn overtuigingen, normen en waarden. Een goede speler/teamlid beschikt over een gezonde dosis zelfkennis, benut zijn talenten, kennis en vaardigheden en beschikt over een optimale fysieke en mentale gesteldheid. Als dit in orde is, dan kan de speler/teamlid optimaal functioneren en presteren.

Binnen een team heb je te maken met verschillende mensen. Een sterk team moet dan ook een uitgebalanceerd geheel zijn van verschillende DISC-stijlen. Mist er een stijl dan hapert de motor.

De kwaliteiten en valkuilen van de D-stijl (rood) in het team

De D-stijl geeft richting aan het team, zorgt voor daadkracht en is besluitvaardigheid. D-teamleden zijn innovatief, zetten de grote lijnen uit en gaan graag uitdagingen aan. Als valkuil kunnen ze te snel beslissen waarmee ze anderen overrulen of bot kunnen overkomen. Door hun resultaatgerichtheid leggen ze de lat erg hoog.

 • Te veel ‘rood’ in een team geeft het risico tot veel conflicten, waardoor anderen onzeker kunnen worden en geen fouten meer durven te maken.
 • Een team met te weinig rood heeft moeite met het maken van beslissingen.

De kwaliteiten en valkuilen van de I-stijl (geel) in het team

De I-stijl zorgt voor enthousiasme en gezelligheid in het team. I teamleden zijn zijn echte teamplayers, optimistisch, en gaan creatief om met problemen en uitdagingen. Als valkuil kunnen ze door hun enthousiasme wat chaotisch overkomen en kunnen ze weleens teveel praten. Hierdoor vergeten ze te luisteren naar wat anderen nu echt willen. Te weinig oog voor details en het risico tot naïviteit zijn andere aandachtspunten.

 • Een te ‘geel’ team heeft het samen erg gezellig, maar mist onder druk de focus en dat kan uitlopen op doelloosheid.
 • Voor een team met te weinig geel is het lastig anderen te overtuigen en positief te beïnvloeden, ook al is het plan nog zo goed. Is misschien wel een tikkie te serieus.

De kwaliteiten en valkuilen van de S-stijl (groen) in het team

De S-stijl is het smeermiddel in de motor van het team. De S-stijl zorgt voor stabiliteit. S teamleden zijn geduldig, betrokken en helpen graag anderen. Zij kunnen zichzelf wegcijferen om de ander beter te laten functioneren. Als valkuil kunnen ze veel twijfelen en minder flexibel zijn. Ze houden namelijk niet zo van onaangekondigde veranderingen.

 • Een team met te veel ‘groen’ vindt het lastig om keuzes te maken en risico’s te nemen. (onder het motto; “behouden wat je hebt”)
 • Te weinig groen zorgt voor een gebrek aan stabiliteit, harmonie en continuïteit in het team.

De kwaliteiten en valkuilen van de C-stijl (blauw) in het team

De C-stijl zorg voor de kritische noot en is goed in het bedenken en analyseren. Zij zetten de puntjes op de i (stijl :-)) C teamleden zijn kritisch, objectief en hebben veel oog voor detail, procedures en kwaliteit. Als valkuil kunnen C teamleden defensief, over kritisch en te inhoudelijk worden.

 • Een team met teveel ‘blauw’ wil werkelijk alles tot in de puntjes geregeld hebben maar vast kan lopen in de details, of niet tot actie overgaat doordat het nooit goed genoeg is.
 • Bij te weinig blauw komt de kwaliteit in het team onder druk te staan.

NOTE: De grootste fout die je kunt maken, is om een persoon te typeren als puur rood, blauw, groen of geel. Hiermee doe je mensen tekort. Iedereen heeft alle eigenschappen in zich en die kun je als persoon, team of organisatie beter ten volle benutten.

Teamwork

Personen uit een sterk team kennen elkaar goed en maken elkaar beter. Vertrouwen is hierbij de fundering. Zonder vertrouwen is teamwork vrijwel onmogelijk.  Een sterk team is een samenspel tussen het nastreven van hetzelfde doel, inzicht hebben in de eigen en elkaars gedragsvoorkeuren, plezier beleven en het daarop inspelen om de mensen in hun kracht te zetten.

Verwachtingen managen

Als coach/manager van een sterk team is het belangrijk om de verwachtingen goed te managen. Geef duidelijkheid over onder andere;  verantwoordelijkheden, kaders , normen en waarden, doelstellingen en meer… Kortom wees transparant en stuur op de verantwoordelijkheid van elk individu.

Meer weten over DISC?

Wil je weten wat  jouw persoonlijke (DISC) stijl is? Dan kun je gebruik maken van deze unieke aanbieding om kennis te maken met het Q4 Profiles Persoonlijke Stijl (DISC) beknopte profiel.

Nieuwsgierig naar jouw persoonlijke stijl? Vraag gratis een beknopt profiel aan!

Bemiddelaar stijl van DISC geel met groen

Zelfkennis is de fundering om succesvol te kunnen zijn

Succesvolle mensen kennen en begrijpen zichzelf en weten hoe zij zich het best kunnen gedragen in verschillende situaties. Zij kennen hun kwaliteiten maar ook hun valkuilen in communicatie met anderen. Zij zijn in staat hun omgeving te observeren en hun gedrag aan te passen aan de omstandigheden en omgeving. De bemiddelaar is één van de DISC stijlen. Lees meer over DISC

Bemiddelaar stijl van DISC geel met groen

De combinatie I-stijl met S-stijl beschrijft die van de BEMIDDELAAR stijl van DISC geel met groen. Dat houdt in dat jouw hoogste stijl de I-stijl (geel) is en je tweede stijl de S-stijl (groen) is. Op de horizontale as scoor je een hoog tempo, direct extravert. Op de verticale as scoor je mensgericht. Hieronder een aantal eigenschappen die vast goed bij je passen:

 • Je bent heel hartelijk en innemend
 • Je wilt graag dat iedereen het naar z’n zin heeft
 • Je wilt graag op een positieve manier met anderen omgaan
 • Je hebt oog voor alles wat om je heen gebeurt
 • Je wilt niks missen
 • Je houdt absoluut niet van ruzie
 • Je hebt een creatieve fantasie
 • Je wilt graag dat andere mensen je aardig vinden
 • Je zit vol verrassingen
 • Je kunt moeilijk stil blijven zitten
 • Je bent graag onder de mensen
 • Je bent iemand bij wie mensen zich op hun gemak voelen
 • Je bent altijd op zoek naar het beste in mensen en situaties
 • Je maakt een gezellige indruk
 • Je bent een aangenaam gezelschap
 • Je kunt de dingen mooi zeggen
 • Je deelt je gedachten en gevoelens gemakkelijk met anderen
 • Je hebt een uniek talent om anderen te inspireren
 • Je kunt altijd wel woorden vinden om iets te zeggen
 • Je bent verdraagzaam
 • Je kunt je inleven in de problemen van anderen
 • Het is fijn om met jou te praten
 • Je houdt niet van ruzie en onrust
 • Je bent gemakkelijk in omgang
 • Je geeft mensen graag het voordeel van de twijfel
 • Je bent vrij snel afgeleid
 • Je houdt van gezelligheid om je heen

De gebruiksaanwijzing van de Bemiddelaar:

 • Geef me vriendschap, genegenheid en laat me vrij.
 • Entertain me met stimulerende verhalen en gezelligheid.
 • Waardeer mijn wilde fantasie en luister naar mijn anekdotes.
 • Probeer me niet te veranderen, accepteer me.
 • Wees zelfstandig en maak je niet afhankelijk van mij.
 • Geef me vertrouwen en benadruk de dingen die ik al goed doe
 • Coach me op kansen en het goede gevoel
 • Help me als ik afgeleid word om mijn focus terug te krijgen, door duidelijk aan te geven wat ik moet doen.

Meer weten over DISC en de andere stijlen?

Wil je weten wat  jouw persoonlijke (DISC) stijl is? Dan kun je gebruik maken van deze unieke aanbieding om kennis te maken met het Q4 Profiles Persoonlijke Stijl (DISC) beknopte profiel.

Nieuwsgierig naar jouw persoonlijke stijl? Vraag gratis een beknopt profiel aan!

Interactieve DISC werkvormen dag

Vrijdag 12 januari 2018 van 10.00 uur t/m 17.00 uur

Ben je toe aan een frisse start en zou je als trainer, coach, leerkracht of leidinggevende graag je trainingen en/of lessen wat interessanter en actiever willen maken? Laat je dan inspireren op deze interactieve DISC werkvormen dag.

Onder leiding van Patrick Blauw en Patrick Schriel, het team achter Teambuilding met DISC, gaan we in deze interactieve DISC werkvormen dag samen aan de slag om nieuwe werkvormen te leren, te oefenen én om elkaar hierin feedback te geven. Actieve werkvormen worden gecombineerd met theoretische verdieping en gevolgd door een vertaling naar de praktijk van een team. Op deze manier doorlopen we de leercirkel van Kolb en houden we rekening met verschillen in werk- en denkniveau. Vanuit een veilige en open sfeer houden wij de deelnemers een spiegel voor.

We houden de werkvormen dag op een inspirerende locatie in het midden van Nederland in de natuur en gaan lekker naar buiten. Neem dus gemakkelijk zittende kleding mee en een regenjas mocht het gaan regenen. Alleen bij hevige regen gaan we naar binnen. Er is tijdens de dag voldoende ruimte om met de deelnemers nader kennis te maken en gegevens uit te wisselen. Het is vooral FUN, leren, reflecteren en ‘net’werken.

De investering in deze interactieve werkvormen bootcamp is € 149,- excl. BTW per persoon.

Inclusief:

 • Een dag vol inspiratie en ideeën
 • Eenvoudige lunch, koffie en thee

Deelnemers aan het woord

“He Patrick, Top, was een superdag als VIP. Veel ideeën opgedaan voor diepgang, bijzondere mensen ontmoet! Erg fijn om mee te maken en jullie bezig te zien.”

“Hallo Patrick, ik ben na deze dag NOG enthousiaster geworden over DISC. Het was een ge – wel- dige dag! Nogmaals dank!”

Meer info?

Neem contact op met Patrick. Telefoon 06-18 64 56 51 of stuur een mail aan: patrick@thechampioncoach.nl 

In-company is mogelijk. Hiervoor gelden speciale tarieven.

Direct

Inschrijven Werkvormen dag

Specialist stijl van DISC groen met blauw

Zelfkennis is de fundering om succesvol te kunnen zijn

Succesvolle mensen kennen en begrijpen zichzelf en weten hoe zij zich het best kunnen gedragen in verschillende situaties. Zij kennen hun kwaliteiten maar ook hun valkuilen in communicatie met anderen. Zij zijn in staat hun omgeving te observeren en hun gedrag aan te passen aan de omstandigheden en omgeving. Lees meer over DISC

Specialist stijl DISC groen met blauw

De combinatie S-stijl met C-stijl beschrijft die van de SPECIALIST stijl van DISC groen met blauw. Dat houdt in dat jouw hoogste stijl de S-stijl (groen) is en je tweede stijl de C-stijl (blauw) is. Je bent bedachtzaam en neemt je beslissingen op basis van gevoel en schakelt moeiteloos op je eigen tempo naar de feiten. Hieronder een aantal eigenschappen die vast goed bij je passen:

 • Je bent een SPECIALIST
 • Je bouwt aan hechte, blijvende relaties
 • Je bent heel zorgzaam
 • Je bent over het algemeen vrij rustig
 • Je houdt niet zo van veranderingen. Dat geeft niks
 • Het is fijn om met jou te praten
 • Je wilt graag weten HOE iets gedaan moet worden. Je vindt het fijn als het stap voor stap wordt uitgelegd
 • Je neemt geen overhaaste beslissingen
 • Je houdt vast aan dingen waarvan je weet dat ze goed werken
 • Je neemt de tijd om iets stap voor stap te doen
 • Je kunt goed luisteren
 • Je houdt niet van ruzie en onrust
 • Je hebt een kalmerende invloed op andere mensen
 • Je probeert altijd perfect werk te leveren
 • Je bent gevoelig voor wat anderen zeggen en voelen
 • Je houdt van orde en netheid
 • Je gaat precies en accuraat te werk
 • Je wilt alles begrijpen van wat je gaat doen
 • Je wilt graag dat iets op een logische manier gedaan wordt
 • Je overweegt alles zorgvuldig
 • Je hebt een gedegen oordeel over van alles en nog wat
 • Je denkt er graag eerst over na voordat je een beslissing neemt
 • Je bent heel leergierig
 • Je bent afgestemd op dingen om je heen
 • Je hebt oog voor detail
 • Je hebt ‘droge’ humor en komt daarmee verrassend uit de hoek
 • Je vindt het fijn om alleen te zijn
 • Je wilt graag weten HOE en WAAROM er iets moet gebeuren.

De gebruiksaanwijzing van de SPECIALIST:

 • Benader me voorzichtig en aardig, ik hou niet van verrassingen.
 • Maak geen misbruik van mijn goedaardigheid.
 • Laat me uitpraten, ook als het niet zinnig in jouw oren klinkt.
 • Gun me de tijd m’n werk af te maken en m’n besluiten te nemen (als je me opjaagt doe dat dan met een vriendelijk duwtje).
 • Laat zien dat je me aardig vindt.
 • Laat zien dat je waardeert wat ik doe en zeg.
 • Coach me op vertrouwen
 • Vertel me (liefst 1 op 1) wat je van me verwacht, en let daarbij op je toon
 • Geef me een ondersteunende functie

Meer weten over DISC en de andere stijlen?

Wil je weten wat  jouw persoonlijke (DISC) stijl is? Dan kun je gebruik maken van deze unieke aanbieding om kennis te maken met het Q4 Profiles Persoonlijke Stijl (DISC) beknopte profiel.

Nieuwsgierig naar jouw persoonlijke stijl? Vraag gratis een beknopt profiel aan!

Avonturier-stijl-van-DISC-rood-met-geel

Zelfkennis is de fundering om succesvol te kunnen zijn

Succesvolle mensen kennen en begrijpen zichzelf en weten hoe zij zich het best kunnen gedragen in verschillende situaties. Zij kennen hun kwaliteiten maar ook hun valkuilen in communicatie met anderen. Zij zijn in staat hun omgeving te observeren en hun gedrag aan te passen aan de omstandigheden en omgeving. Lees meer over DISC

Avonturier stijl van DISC rood met geel

De combinatie D-stijl met I-stijl beschrijft die van de AVONTURIER stijl van DISC rood met geel. Dat houdt in dat jouw hoogste stijl de D-stijl (rood) is en je tweede stijl de I-stijl (geel) is. Op de horizontale as scoor je een hoog tempo, direct extravert. Op de verticale as scoor je taakgericht, maar je schakelt eenvoudig naar de mensgerichte kant (gevoel). Hieronder een aantal eigenschappen die vast goed bij je passen:

 • Je bent heel vastberaden om je doel te bereiken
 • Je geeft graag richting
 • Je hebt veel zelfvertrouwen
 • Je bent hebt een duidelijke mening over bepaalde zaken
 • Je laat je niet dwingen om iets te doen wat je niet wilt
 • Je zegt precies wat je denkt
 • Als je iets wilt, geef je niet op totdat je het hebt
 • Je kunt je lang concentreren op dingen die jij interessant vindt
 • Je bent toegewijd en besluitvaardig
 • Je bent assertief
 • Je durft in nieuwe situaties je handen uit de mouwen te steken
 • Je reageert snel en zoekt naar een oplossing
 • Je weet wat je wilt en probeert dat ook te bereiken
 • Je doet je uiterste best om te winnen
 • Je kunt beslissingen nemen zonder anderen om raad te vragen
 • Je brengt heel eerlijk onder woorden hoe je ergens over denkt
 • Je wilt graag resultaten zien als je iets doet
 • Je hebt een sterkte wil
 • Je bent recht door zee
 • Je wilt niks missen
 • Je hebt een creatieve fantasie
 • Je zit vol verrassingen
 • Je blaakt van de energie
 • Je kunt niet stil blijven zitten
 • Je bent graag onder de mensen
 • Je maakt je minder druk om de details
 • Je deelt je gedachten gemakkelijk met anderen
 • Je hebt een uniek talent om anderen te inspireren
 • Je kunt altijd wel woorden vinden om iets te zeggen
 • Je wilt graag weten WAT er moet gebeuren, WIE erbij betrokken zijn en daarna pas volgen de vragen HOE en WAAROM

De gebruiksaanwijzing van de Avonturier:

 • Klets niet over me en schaad mijn vertrouwen niet.
 • Vat mijn assertiviteit niet op als een persoonlijke aanval.
 • Accepteer dat ik snel boos word en bedenk dat dit ook zo weer over is  (vergeven en vergeten).
 • Kom voor jezelf op.
 • Toon je zelfvertrouwen en wees sterk en direct.
 • Draai er niet omheen.
 • Geef me richting en een keuzemogelijkheid
 • Geef me een uitdaging en coach me op het resultaat
 • Vooral onder druk is het belangrijk dat je duidelijk blijft in wat je van me verwacht.

Meer weten over DISC en de andere stijlen?

Wil je weten wat  jouw persoonlijke (DISC) stijl is? Dan kun je gebruik maken van deze unieke aanbieding om kennis te maken met het Q4 Profiles Persoonlijke Stijl (DISC) beknopte profiel.

Nieuwsgierig naar jouw persoonlijke stijl? Vraag gratis een beknopt profiel aan!

Afstemmen op mijn collega

,

Met de ene collega zit je op 1 lijn en met de ander lijkt het of je op een totaal andere golflengte communiceert. Je boodschap komt niet of maar deels goed begrepen.

Het klinkt heel cliche, maar…

de manier waarop je het brengt (zegt) bepaalt of de ander het wilt horen.

Afstemmen met DISC

Afstemmen op je collega begint altijd met zelfkennis. Hoe goed ken jij jezelf? Wat is jouw manier en wat verwacht je van de ander. DISC is een geweldige tool die je helpt om jezelf ‘nog’ beter te kennen EN af te stemmen op de ander. Je kijkt en luistert naar welke basisstijl de ander heeft en gaat meer vanuit de DISC taal van de ander spreken. Je kunt hiermee iemand niet alleen bereiken maar ook beraken! Als jij moeite doet om een ander beter te begrijpen dan nodig je de ander uit dit ook te doen bij jou.

Het DISC model bestaand uit 4 basisstijlen: D, I, S, en C en beschrijft de gedrags- en communicatiestijl van mensen:

 • Dominant extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.
 • Interactief extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.
 • Stabiel introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten.
 • Consciëntieus introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

Hoe stem ik af op mijn collega met een:

Dominante stijl: Zorg dat je je tempo verhoogt om aan te kunnen sluiten. Benoem alleen de hoofdpunten en wees direct in je communicatie. Laat je niet overstemmen door de D. Geef duidelijk aan wat je wilt of wat je ervan vindt. Geef de D-stijl een keuzemogelijkheid, zodat de D zelf kan beslissen.

Interactieve stijl: Gebruik een coachende manier van leidinggeven. Benader een I positief en enthousiast. Zorg ervoor dat de I de ruimte krijgt om creatief te kunnen zijn en contacten te leggen. Een I houdt van contact met mensen en ziet snel kansen en mogelijkheden. Zorg ervoor dat het concreet wordt, anders blijft het bij een idee of kans en dat zou jammer zijn. Help de I erbij, want zodra het routine wordt haakt hij/zij af.

Stabiele stijl: Zorg ervoor dat je duidelijkheid geeft in wat je van de S-stijl verwacht. De S houdt van structuur en stabiliteit. Voorkom verrassingen. Respecteer de rustige manier van doen en het tempo. Geef de S duidelijk instructies, toon begrip en luister en communiceer op een niet bedreigende wijze. De S is een fantastische teamspeler. Help hem/haar bij het nemen van besluiten.

Consciëntieuze stijl: Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent als je de C benadert. Een C wil het liefst 1 op 1 communiceren en doet de dingen graag in 1x goed of beter perfect! Kom met feiten en wees volledig en nauwkeurig. Kom niet te dichtbij, maar stel je wat zakelijker op. De C brengt objectiviteit en is goed om dingen van meerdere kanten te belichten. Laat je analyse/brief of voorstel nog even aan een C lezen zodat je zeker weet dat er geen spelfouten meer in staan!

Afstemtips downloaden

Download de DISC-afstemtips om de communicatie met je collega’s nog verder te optimaliseren.

Gratis DISC Profiel maken ter kennismaking?

Check deze pagina om de online vragenlijst in te kunnen vullen.

DISC training