Kwaliteiten en valkuilen van de C-stijl van DISC Consciëntieus en Blauw

, ,

De C-stijl van DISC staat voor consciëntieus en helder blauw. Een typische C is analytisch, houdt graag het overzicht (helikopterview), gestructureerd, feitelijk, precies, rationeel, formeel, wil controle, is objectief en een logische denker.

Kwaliteiten en valkuilen van de C-stijl

Kwaliteiten Valkuilen
Weloverwogen Besluiteloos
Analytisch Achterdochtig
Consciëntieus Procedureel, alles volgens de regeltjes
Detaillistisch Muggenzifterig
Bedachtzaam Afstandelijk
Bescheiden Ernstig
Diplomatiek Risicomijdend
Efficient Gevoelloos
Formeel Gesloten
Gedisciplineerd Dwang neurotisch
Gestructureerd Star
Kritisch Over kritisch, pietluttig
Logisch Onpersoonlijk en afstandelijk
Nauwkeurig en gedetailleerd Perfectionistisch
Objectief Defensief
Systematisch Onpersoonlijk en procedureel
Perfectionistisch De lat te hoog leggen
Precies en gedetailleerd Pietluttig

Waar de C-stijl van DISC voor staat

Bedachtzaam tempo en stuurt op feiten = Indirect&Taakgericht = Consciëntieus en blauw

De vier DISC stijlen/temperamenten:Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De C-stijl uit deze analyse (Consciëntieus) meet hoe wij omgaan met regels gesteld door derden.

De C-stijl karakteriseert het verlangen naar orde, precisie en accuraat handelen. Hoge C’s volgen regels en procedures. C’s vinden S’en aardig en doen graag routinewerk. Zij zijn meer accuraat en precies dan S’en, maar werken minder gestaag, accepteren autoriteit, zijn gevoelig en reageren slecht op confrontaties. Behandel hoge C’s “Low Key”. Zo niet, dan kunnen zij een grote wrok opbouwen. Veel C’s zijn accountant, ingenieur, wetenschapper, bankier etc.

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

 

Kwaliteiten en valkuilen van de S-stijl van DISC Stabiel en groen

, ,

De S-stijl van DISC staat voor stabiel en rustig groen. Een typische S is een harde werker, sociaal, sympathiek, bescheiden, dienstbaar, gevoelig, oprecht, informeel, geduldig, begripvol en bedachtzaam. Hij kan zichzelf wegcijferen om een ander beter te laten functioneren. Een echte teamplayer dus.

Kwaliteiten en valkuilen van de S-stijl

Hoe we ons zelf kunnen zien EN hoe anderen ons kunnen ervaren

Kwaliteiten

Valkuilen

Vriendelijk en welwillend Te welwillend
Betrouwbaar / Stabiel Saai
Rustig Gesloten
Aanpasbaar Grenzeloos
Begripvol Goedpraten
Behulpzaam Bemoeizuchtig
Bescheiden Onzichtbaar
Dienstbaar Onderdanig
Geduldig Traag
Genuanceerd Geen stelling innemen
Gevoelig Overgevoelig
Goede luisteraar Weinig woorden
Harmonieus Conflict vermijdend
Loyaal Afhankelijk
Niet confronterend Oneerlijk
Relaxed Afwachtend en passief
Stabiel en evenwichtig Behoudend
Teamspeler Onopvallend
Zorgzaam Wegcijferen

Waar de S-stijl van DISC voor staat

Rustig tempo en stuurt op gevoel = Indirect&Mensgericht = Stabiel en groen

De vier DISC stijlen/temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De S-stijl uit deze analyse (Stabiel) meet hoe wij omgaan met veranderingen in het tempo wat wij prettig vinden.

De S-stijl meet de capaciteit en de wil tot aanpassing aan veranderingen in de omgeving. Hoge S’en hebben een hekel aan plotselinge veranderingen. Zij zijn de werkmieren, gaan weliswaar weinig, maar langdurige relaties aan. Zij zijn loyaal, tot zij zich bedrogen voelen. Zij zijn altijd op tijd en werken gestaag. Echt besluitvaardig zijn ze niet. Beslissingen nemen zij het liefst in overleg met anderen.

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

 

Kwaliteiten en valkuilen van de D-stijl van DISC Dominant en rood

, ,

De D-stijl van DISC staat voor dominant en vurig rood. Een typische D is gedreven, speelt om te winnen is doortastend, doelgericht, assertief, recht door zee en onder druk kortaf.

Kwaliteiten en valkuilen van de D-stijl

Hoe we ons zelf kunnen zien EN hoe anderen ons kunnen ervaren

Kwaliteiten Valkuilen
Doelgericht Tunnelvisie
Zelfverzekerd Arrogant
Ambitieus Ongeduldig
Besluitvaardig Dictatoriaal
Durver Overmoedig
Assertief Agressief en fel
Autonoom Egocentrisch en egoïstisch
Beslisser en neemt de leiding Autoritair, commanderend, bazig
Concurrerend Wedijverend
Confronterend Kwetsend, Intolerant, kort lontje
Direct, zegt waar het op staat Tactloos en brutaal
Daadkrachtig Drammerig
Dominant Veeleisend
Doortastend Brutaal
Avontuurlijk Risicovol
Gedreven en gericht op uitdagingen Ongeduldig
Ondernemend en avontuurlijk Overmoedig en roekeloos
Prestatie en resultaatgericht Over lijken gaan
Strijdlustig Aanvallend
Vasthoudend Drammerig

Waar de D-stijl van DISC voor staat

Hoog tempo en stuurt op feiten = Direct&Taakgericht = Dominant en rood

Hoe hoger de D-score, hoe meer vastbesloten en agressief die persoon reageert op veranderingen. Deze mensen zoeken hun eigen weg en winnen graag, zijn erg resultaatgeoriënteerd, open en direct en weinig diplomatiek of tactvol. Het zijn de “big picture” mensen die detailwerk liever delegeren. Onder druk snel kwaad worden en de confrontatie niet uit de weg gaan. Teveel hoge D’s bij elkaar levert snel confrontaties op; te veel “Chiefs”, te weinig “Indians”.

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Terug naar DISC pedia D-Stijl

Kwaliteiten en valkuilen van de I-stijl van DISC Interactief en geel

, ,

De I-stijl van DISC staat voor interactief en zonnig geel. Een typische I is energiek, praat gemakkelijk en veel, spontaan, optimistisch, expressief en inspirerend.

Kwaliteiten en valkuilen van de I-stijl

Hoe we ons zelf kunnen zien EN hoe anderen ons kunnen ervaren

Kwaliteiten Valkuilen
Vertrouwend Naïef
Optimistisch en positief Onrealistisch
Spontaan Impulsief
Aanwezig Opdringerig
Gepassioneerd Onlogisch
Charmant Joviaal
Communicatief Geen ruimte geven aan anderen
Gezellig Luidruchtig
Energiek Druk
Enthousiast, in voor nieuwe ideeën Impulsief
Expressief en geanimeerd Aanwezig, uitbundig
Interactief en inspirerend Overheersend
Hartelijk Klef, overdreven
Levendig Druk
Ongedwongen Lui
Overtuigend Demonstratief
Spraakzaam Spraakwaterval, slecht luisterend
Uitbundig Erg aanwezig
Vriendelijk Gemaakt

Waar de I-stijl van DISC voor staat

Hoog tempo en stuurt op gevoel = Direct&Mensgericht = Interactief en geel

Hoge I-scores komen voor bij mensen die invloed op anderen hebben via verbale vaardigheden en warmte. Lage I’s hebben de neiging stil te zijn en leiden door middel van voorbeeld. Zij zijn logischer en praktischer dan hoge I’s. I’s zijn vaak goede verkopers, komedianten, politici en TV-spelleiders. Zij hebben vaak goede en veel vrienden, waar zij ook komen. I’s praten graag. Zet veel I’s bij elkaar en zij hebben een heerlijke middag; maar iets bereiken…?

Inhoud mede mogelijk gemaakt door Q4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neem contact op per mail. Zelf een GRATIS DISC profiel maken?

Terug naar DISC pedia I-Stijl