Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming

Versie: 24 mei 2018

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Patrick Blauw – theChampionCoach
Zichtweg 67
2151WD  Nieuw Vennep

Waarom verwerkt theChampionCoach persoonsgegevens?

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Wat zijn de plichten van theChampionCoach

theChampionCoach is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Welke gegevens verzamelen we van u? 

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Adresgegevens van eventuele opdrachtgever

Deze gegevens worden bewaard in een boekhoudsysteem, dat op een veilige computer in Nederland is opgeslagen

Voor welke doel worden uw gegevens verzameld? 

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject of training;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Uitschrijven van facturen , verzorgen van communicatie en verzenden van Nieuwsbrieven 

Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Hoe lang worden gegevens bewaard

De trajectrelevante gegevens qua inhoud gesprekken worden na 7 jaar gewist. De persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven in CRM behouden.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan Dhr P. Blauw, eigenaar van theChampionCoach.

Worden gegevens aan derden verstrekt?

Als eigenaar van theChampionCoach heb ik de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in, dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw toestemming nodig heb.

Cookiebeleid

theChampionCoach maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van deze website naar de computer worden gestuurd. Ze worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de consumentenbond voor uitleg. Ons cookiegebruik is in overeenstemming met de daarvoor geldende regels uit onder meer de telecommunicatiewet.

Deze site gebruik cookies om statistieken, via Google Analytics en WordPress Site Stats, bij te kunnen houden.

Internet

theChampionCoach plaatst géén herkenbare persoonsgegevens op haar website en houdt ook geen gegevensregistratie bij via internetdiensten van derden.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek. 

Aanpassen privacyverklaring

theChampionCoach behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.